Leefstijl en gezondheidszorg

2018-2019

Doel vak

In de cursus wordt ingegaan op de verschillende
determinanten van gezondheid en wordt expliciet de nadruk gelegd op de
invloed van
leefstijl, (werk)omgeving, het systeem van preventie en zorg en het
beleid wat hiermee samenhangt.

Inhoud vak

Het centrale uitgangspunt van deze cursus zijn de determinanten van
gezondheid zoals die destijds door de Canadese minister van
Volksgezondheid Lalonde zijn beschreven en door het RIVM in haar
Toekomstverkenningen Volksgezondheid zijn overgenomen. In dit
determinantenmodel wordt de gezondheid van het individu maar ook van de
populatie beïnvloed door de omgevingsdeterminanten van leefstijl,
fysieke en sociale omgeving, en het systeem van preventie en zorg, naast
de genetische en biologische factoren die bijdragen aan gezondheid en
ziekte. In de cursus zal worden ingegaan op deze verschillende
determinanten en wordt expliciet de nadruk gelegd op de invloed van
leefstijl, (werk)omgeving, het systeem van preventie en zorg en het
beleid wat hiermee samenhangt. Om de inhoud van de cursus verder vorm te
geven zal het chronologische proces van gezond zijn (week 1) naar
ziek worden (week 2), ziek zijn (week 3), en herstel/terugkeer naar de
maatschappij (week 4) gevolgd worden, zoveel mogelijk vanuit het
perspectief van de patiënt zelf. Dit biedt een mooi kader om alle
aspecten rondom leefstijl, invloed van (werk)omgeving en de
gezondheidszorg in een breder perspectief te kunnen plaatsen. Klachten
en ziekten van het bewegingsapparaat vormen de medische inhoud van deze
cursus en als rode draad door de cursus is gekozen voor een fictief
gezin, dat conform bovenstaand proces allerlei inzichten geeft in
aspecten van gezondheid en ziekte. Om een praktisch inzicht te
bevorderen zijn naast een aantal practica ook praktijkbezoeken aan
patiënten verenigingen opgenomen in deze cursus.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoordinator: mw. dr. A. de Wind

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BLSGZ15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. M.B.M. Soethout
Examinator dr. M.B.M. Soethout
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Bijeenkomst, Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.