Medisch wetenschappelijk onderzoek 1

2018-2019

Doel vak

In het vak Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 1 maak je kennis met
klinische genetica en met het
opzetten en uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud vak

In het vak Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 1 maak je kennis met
klinische genetica en met het
opzetten en uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek.
In de eerste week ligt het accent op het aanleren van klinische
genetica. Je leert de diverse vormen van overerving herkennen, leert
methodes om nieuwe hoogrisico en laagrisico ziektegenen/allelen te
identificeren, en kan de kans op aanwezigheid van ziekte en dragerschap
in diverse settings herkennen en berekenen. Je leert het Hardy-Weinberg
principe, en de factoren die dit principe verstoren. Je leert begrippen
als heritability uitleggen.

In week 1 t/m 3 besteden we aandacht aan het opzetten van
medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden de belangrijkste
(epidemiologische)
onderzoeksvormen belicht, leer je vraagstellingen formuleren, doe je
ervaring op met het werken met een databestand en leer je hoe je
gegevens kunt analyseren met behulp van de statistiek. In deze weken
gaan we aan de slag met het uitvoeren van een eigen onderzoek dat in
teams zal worden gepresenteerd middels een posterpresentatie op een
symposium in week 4. In deze weken gaan we tevens verder met het
aanleren van de basisprincipes van klinische genetica.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Bijeenkomst, Computerpracticum,
Computer Ondersteund Onderwijs

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Cursuscoördinator: Dr. N.M. van Schoor
Vice-cursuscoördinator: Dr. P.J.G. Zwijnenburg

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BMWO115
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. N.M. van Schoor
Examinator drs. N.M. van Schoor
Docenten drs. E.R. Mulder
G. Jongeneel MA
S. Remmelzwaal MA
L.A. Hartman
N.A.-Schuster MA
dr. N.M. van Schoor
H.B. Wolff
dr. Q. Waisfisz
P.J.G. Zwijnenburg MA

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Studiegroep*, Hoorcollege, Overig, Computerpracticum, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.