Psychisch functioneren en cognitie

2018-2019

Doel vak

In deze cursus leer je het psychisch functioneren op systematische wijze
te beschrijven en krijg je inzicht in hoe afwijkingen in de psychische
functies zich manifesteren in specifieke (neuro)psychiatrische
stoornissen.

Inhoud vak

In deze cursus leer je het psychisch functioneren op systematische wijze
te beschrijven en krijg je inzicht in hoe afwijkingen in de psychische
functies zich manifesteren in specifieke (neuro)psychiatrische
stoornissen.

Je leert welke hersenstructuren en neurotransmittersystemen betrokken
zijn bij het psychisch functioneren en hoe cognitieve problemen of
afwijkingen en verstoringen in deze systemen samenhangen met specifieke
psychiatrische stoornissen. Je leert de verschillende ziektebeelden in
te delen volgens het Diagnostic Statistic Manual (DSM)
classificatiesysteem.

Ook krijg je inzicht in de behandelmogelijkheden, veelal diverse vormen
van psychofarmaca en psychotherapie. Iedere week presenteren we een
groep van psychiatrische stoornissen, die geïllustreerd worden aan de
hand van gesprekken met patiënten, studieopdrachten, interactieve
colleges en beeldmateriaal. In het cursus gebonden practicum wordt
geoefend met het psychiatrisch onderzoek en wordt uitleg gegeven over
psychotherapie. Daarnaast is er een computer ondersteund practicum
neuroanatomie in deze cursus opgenomen. Zoals gewoonlijk in het VUmc
compas lopen de competentiepractica als een rode draad door de cursus
heen.

De cursus bestaat uit vijf weken en sluit aan bij de cursus neurologie
en oogheelkunde.
In de eerste en tweede week staan stoornissen in het
denken centraal. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de diagnostiek
van cognitieve stoornissen bij dementie, aan het delier, en aan
psychotische stoornissen waaronder schizofrenie. In week 3 en 4 wordt
ontregelde stemming besproken in alle levensfasen en leer je de diverse
vormen van angststoornissen te onderscheiden. Psychiatrische pathologie
in het algemene ziekenhuis komt hier ook aan bod. In cursusweek 5 leer
je over patiënten met externaliserende problematiek, waaronder de
gedragsstoornissen en verslavingsproblematiek. Het tentamen vindt plaats
op het einde van de vijfde cursusweek.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Computer Ondersteund Onderwijs, Practicum, Studiegroep,
Bijeenkomst

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernsboeken staan in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Coördinator: Dr. U. Klumpers, psychiater
Vice-cursuscoördinator: Prof. dr. T.J. de Vries
Examinator: Dr. U. Klumpers, psychiater

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BPFC16
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. U.M.H. Klumpers
Examinator dr. U.M.H. Klumpers
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Overig, Studiegroep, Practicum