Spijsvertering en stofwisseling

2018-2019

Doel vak

In deze cursus leer je dat de diagnostiek en behandeling van maag- darm-
en
leveraandoeningen intensieve samenwerking vereist tussen vele
disciplines.

Inhoud vak

Voeding en voedselverwerking, anders gezegd spijsvertering en
stofwisseling, zijn van wezenlijk belang voor het dagelijks welzijn. Om
dit proces goed te laten verlopen zijn vele organen, veelal
ogenschijnlijk ongemerkt, continu aan het werk. Waar sommige van deze
organen, zoals de slokdarm, een relatief eenvoudige transportfunctie
hebben, hebben andere organen, zoals bijvoorbeeld de alvleesklier en de
lever een veel complexere functie.

Deze diversiteit weerspiegelt het brede scala (acuut versus chronisch,
mild tot ernstig, jong en oud) van maag- darm- en leveraandoeningen.
Soms gaat het om korte, heftige verstoringen (zoals reizigersdiarree),
dan weer om chronische soms ernstig verlopende stoornissen (zoals bv de
ziekte van Crohn, gecompliceerd verlopende hepatitis of maligniteit van
een van de organen).

Een (huis)arts wordt in de dagelijkse praktijk vaak met maag- darm- en
leverziekten geconfronteerd. Welke vragen stel je bij de anamnese,
waarom is lichamelijk onderzoek nog steeds belangrijk? Welk aanvullend
onderzoek vraag je aan gelet op de differentiaal diagnose? Hoe
interpreteer je de uitslagen en kom je tot een passende diagnose en
behandeling?

Deze cursus biedt je de mogelijkheid je in deze aspecten te verdiepen.
Dit gebeurt in de vorm van 4 weekthema’s: slokdarm en maag, lever en
galwegen, pancreas en dunne darm en colon.

Je zult leren dat de diagnostiek en behandeling van maag- darm- en
leveraandoeningen intensieve samenwerking vereist tussen vele
disciplines. Denk daarbij onder andere aan de huisarts, de maag-darm-
leverarts, de chirurg, internist-oncoloog en de patholoog. In deze
cursus geven ze dus ook vaak samen de multidisciplinaire colleges.

Onderwijsvorm
De onderwijsvorm tijdens de colleges is die van een werkcollege. Dat
betekent dat je tevoren de stof die behandeld wordt, doorgenomen moet
worden. Ter ondersteuning hiervan bieden we per collegeblok een iBook
waarin de leerdoelen, te bestuderen literatuur en vragen staan om te
bekijken of je voldoende kennis hebt om de werkcolleges goed te kunnen
volgen. In de colleges ligt de nadruk op klinisch redeneren en samen te
komen tot een goede diagnose en behandeling voor specifieke klachten.
Van de studenten verwachten we een actieve studiehouding en deelname in
deze werkcolleges. Het examen bestaat dan ook grotendeels uit klinische
redenatie. Voorbereiding op de colleges en actieve deelname aan de
discussies tijdens de colleges zijn essentieel om het tentamen goed te
kunnen maken. De practica zijn ondersteunend in het begrip van de
processen die bij spijsvertering en stofwisseling een rol spelen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Computer Ondersteund Onderwijs, Practicum, Studiegroep,
Bijeenkomst

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. M.A.J.M. Jacobs

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke
CANVAS mededelingen over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook
aan informatie over de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het
vak heb je toegang tot de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BSS16
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. B.M. Zonderhuis
Examinator drs. B.M. Zonderhuis
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Overig, Studiegroep, Computerpracticum, Practicum