Grieks en Latijns drama

2018-2019

Doel vak

De student kan
• een tragedie van gemiddelde moeilijkheidsgraad in het Grieks en Latijn
vertalen en interpreteren
• de genrekenmerken van de gelezen tekst herkennen en bespreken
• de teksten in hun cultuurhistorische context plaatsen
• het gelezene relateren aan een hedendaagse theatervoorstelling
• schriftelijk rapporteren in de vorm van een
wetenschappelijk onderzoekje of een gefundeerd waardeoordeel over een
hedendaagse cultuuruiting

Inhoud vak

Lectuur van Euripides’ Trojaanse Vrouwen en van Seneca’s Trojaanse
Vrouwen, voor een deel in het origineel en voor een deel in vertaling.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijke opdracht, indien mogelijk n.a.v. een theaterproductie (30%
van het eindcijfer),
Schriftelijk tentamen met vragen over a. de gelezen teksten, in het
origineel en in vertaling; b. de collegestof & de verdiepingsstof (70%
van het eindcijfer).

Vereiste voorkennis

Grieks en Latijn op niveau eindexamen VWO.

Literatuur

Euripides, tekst en commentaar: Barlow, S. A. (1986). Trojan women.
Warminster: Aris & Phillips
Seneca: tekst en commentaar: komt beschikbaar via DLO
Verdere secundaire literatuur (artikelen, hoofdstukken): wordt nader
bekend gemaakt

Doelgroep

Eerstejaars studenten GLTC

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Aanbevolen voorkennis

Grieks & Latijn 1A en 1B, Grieks 2, Latijn 2

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT105
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Koenen
Examinator dr. M.H. Koenen
Docenten dr. M.H. Koenen
dr. E.M. van Opstall

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: