Griekse taalkunde

2018-2019

Doel vak

De student verkrijgt inzicht in en ontwikkelt een kritische houding
t.o.v. een aantal belangrijke taalkundige theorieën. Die student is in
staat teksten te analyseren aan de hand van taalkundige theorieën en
leert werken met secundaire taalkundige lectuur, handboeken,
grammatica’s. De student breidt zijn/haar kennis uit van Griekse
syntaxis en semantiek, historische grammatica en accentleer en vergroot
zijn/haar onderzoeksvaardigheden, interpretatievaardigheden en
schrijfvaardigheid.

Inhoud vak

In het college zal een aantal centrale onderwerpen uit de Griekse
taalkunde worden behandeld, zoals: tijd-aspect, diathese, woordvolgorde,
partikels, historische grammatica en accentleer. De student bestudeert
de relevante (theoretische) taalkundige literatuur; oefent met het
zelfstandig onderzoeken (interpreteren en analyseren) van Griekse
teksten aan de hand van taalkundige theorieën; legt schriftelijk verslag
van de tekstanalyse/onderzoek.

Onderwijsvorm

Werkcollege, 2x 2 uur per week.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (50% eindcijfer) en korte papers (50%
eindcijfers).

Vereiste voorkennis

Onderdelen Grieks uit de propedeuse GLTC

Literatuur

Rijksbaron e.a., Beknopte syntaxis van het klassiek Grieks.
Syllabi.

Doelgroep

BA, 2 jaar GLTC.

Toelichting Canvas

Via Canvas wordt studiemateriaal (syllabi, secundaire literatuur,
powerpoints) beschikbaar gesteld.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT207
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. mr. R.J. Allan
Examinator dr. mr. R.J. Allan
Docenten dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: