Archeologisch veldwerk, Mediterrane wereld 3

2018-2019

Doel vak

Bekwaming in veldwerkpraktijk in de Mediterranée. Vergroting van
inzicht in site-specifieke aspecten (stratigrafie; landschappelijke
elementen) en oordeelvorming over processen rondom keuze van
onderzoeksstrategie en interpretatie van onderzoeksresultaten.

Inhoud vak

Deelname aan een Mediterraan veldwerkproject met een wetenschappelijk
oogmerk en onderwijskundige nevendoelen, waarbij in de praktijk ervaring
wordt opgedaan in het verrichten van wetenschappelijk veldonderzoek in
een internationale setting.

Onderwijsvorm

Veldwerk

Toetsvorm

Veldwerkverslag (bij eerdere deelname Mediterraan veldwerk in het
Engels), waarbij in de beoordeling ook rekening wordt gehouden met
inzet,
uitvoeren van specifieke taken en professionele houding. Beoordeling:
voldoende/onvoldoende.

Vereiste voorkennis

- Inleiding in de veldarcheologie (L_BEBAARC104) [met vier weken
praktijkervaring]
- Inleiding Griekse en Romeinse archeologie (L_BABAOHD101)
- Archaeology of the Pre- en protohistorical Mediterranean
(L_BMBAARC205)
- Stad en land in Romeins Italië (L_BMBAARC207)
- Materiaal- en veldpracticum, 2 (L_BABAARC203)

Literatuur

Syllabus uitgereikt voorafgaand aan de campagne.

Doelgroep

3e jaars studenten Noordwest-Europese en Mediterrane archeologie en
Oudheidkunde (Mediterrane archeologie en Oude Geschiedenis). Voor
deelname aan Mediterraan veldwerk van VU gelden bepaalde
selectiecriteria; deze worden voorafgaand aan de inschrijving bekend
gemaakt.

Overige informatie

Jaarlijks wordt door VU archeologen in Italië, Griekenland of elders in
de Mediterranée een veldwerk- en/of materiaalcampagne georganiseerd,
doorgaans vijf weken in de periode eind juni-half augustus. Daarnaast
kunnen studenten ook deelnemen aan ander Mediterraan veldwerk met een
wetenschappelijke doelstelling en methode. Studenten kunnen voor advies
over een geschikte werkplek terecht bij een van de veldwerkdocenten.
Studiepunten worden toegekend voor een dergelijk veldproject buiten de
VU wanneer van te voren goedkeuring tot
deelname is gegeven door een van deze veldwerkdocenten. De betreffende
veldwerkleider dient na afloop een schriftelijke beoordeling te geven
van de aard en omvang van de werkzaamheden in het veld (gebruik
veldwerkkaart van Canvas).
Aanwezigheid is verplicht.

Algemene informatie

Vakcode L_BMBAALG002
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.P. Crielaard
Examinator drs. A.M. van Hilst
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: