Genre and Literature Analysis (blended learning)

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

This course will provide a grounding in critical analysis of 'genre' in
English Literature, examining the specificities and characteristics that
are associated with various genres of literature. Students will become
familiar with the terminology used in literary analysis, and will be
able to apply these terms in their own analysis of a literary text.

Inhoud vak

In this course, students are trained in literary analysis. The course
familiarizes students with the analytical tools used in close reading
literary texts from different historical periods and genres, including
novels, poetry, short stories, and drama.

Onderwijsvorm

3 hours per week / Skype sessions

Toetsvorm

Weekly written assignments (80%)
Participation and Attendance (20%)

Vereiste voorkennis

Students must have taken part in the module “Literature, Culture, and
Society.”

Literatuur

The texts to be used in this course will be announced in the course
syllabus on Canvas ahead of the course.

Doelgroep

This course is intended for students in the "Schoolvakminor" for CIW
students.

Algemene informatie

Vakcode L_ELBAALG001
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. E.L. la Cour
Examinator dr. E.L. la Cour
Docenten dr. E.L. la Cour

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: