Minor Taalvaardigheid Spaans 3

2018-2019

Doel vak

Spaans 3 brengt de student op een gevorderd niveau van de Spaanse taal.
De student kan communiceren, ook mondeling, in alle mogelijke dagelijks
voorkomende situaties zoals die zich onder meer in woon- en werkomgeving
voordoen. Verder is de student in staat om uitdrukkingen en ook iets
moeilijkere zinsconstructies te gebruiken.

Inhoud vak

Aan de hand van de communicatieve methode 'Caminos 2 Nieuw' worden de
verschijnselen in de verschillende taalvaardigheden (luister-, spreek-,
lees-, en schrijfvaardigheid) tijdens de colleges uitgelegd en
uitgebreid geoefend.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (tweemaal per week 90 minuten).

Toetsvorm

Er is een schriftelijke toets die voor 75% telt en een mondelinge toets
die voor 25% telt.

Vereiste voorkennis

Spaans 1 en Spaans 2

Literatuur

Görrisen, Magarita, et al. (2005). Caminos Nieuw 2. Intertaal: Amsterdam
& Antwerpen.

Doelgroep

Studenten die Spaans als minor hebben gekozen

Overige informatie

Verplichte aanwezigheid. Voor deze module geldt een ingangseis:
voldoende hebben voor Spaans 2.

Algemene informatie

Vakcode L_HABASPA112
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. P.G. Kingma
Examinator drs. P.G. Kingma
Docenten drs. P.G. Kingma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: