Taalvaardigheid Marokkaans-arabisch 1

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht in klanken, woordopbouw en syntactische structuren van
het Marokkaans Arabisch. Opbouwen van basisvaardigheid conversatie in
het Marokkaans Arabisch. Einddoel van deze cursus is niveau A1/A2 van
het Europees Referentiekader. Aan het eind van de cursus kun je
communiceren in het Marokkaans Arabisch over eenvoudige en alledaagse
zaken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over
vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Je kunt bijvoorbeeld
korte sociale gesprekken voeren waarin je jezelf, je familie en andere
mensen, leefomstandigheden, opleiding of baan kunt beschrijven. Je bent
in staat om je te redden bij het doen van boodschappen en het vragen om
informatie of om een route ergens naartoe.

Inhoud vak

Je krijgt les in en over het Marokkaans Arabisch. Daarbij wordt
expliciet aandacht besteed aan verschillende didactische vormen die
gebruikt kunnen worden bij het leren van een vreemde taal.

Onderwijsvorm

2 x 2 uur per week taalvaardigheidscolleges.

Toetsvorm

Mondeling en schriftelijk tentamen, waarbij het mondeling 2x zo zwaar
weegt als het schriftelijk. Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn.

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

Hoogland, J. (2011). Marokkaans Arabisch. Een cursus voor zelfstudie en
klassikaal gebruik. Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam

Doelgroep

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren en andere belangstellenden.

Overige informatie

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
en die daarnaast graag meer wil weten over de leerbaarheid van talen en
de vergelijkbaarheid van
typologisch verwante of juist verschillende talen.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMIALG001
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten dr. P.H.F. Bos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: