Excursie Grieks en Latijn

2018-2019

Doel vak

Het plaatsen van antieke teksten in hun fysieke context, verdieping in
(kunst)historische achtergronden van de antieke teksten.
Het schrijven van een informatieve tekst over een archeologisch of
(kunst)historisch onderwerp; het geven van een presentatie op een
archeologische site.

Inhoud vak

Reis van (ruim) een week naar een bestemming in Italië, Griekenland of
Klein-Azië; voorbereiding op deze reis in de
vorm van een aantal bijeenkomsten en het maken van een reisgids.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en presentaties in situ.

Toetsvorm

Deelname aan de voorbereidingsbijeenkomsten en aan de activiteiten
tijdens de excursie, schriftelijke bijdrage aan de reisgids, presentatie
in situ, deelname aan activiteiten tijdens de
excursie.

Vereiste voorkennis

2e jaarsvakken Grieks en Latijn van GLTC en Oudheidkunde met Latijn of
Grieks.

Literatuur

Gezamenlijk samengestelde reisgids.

Doelgroep

3e jaars bachelorstudenten GLTC en Oudheidkunde met Latijn of Grieks.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. De excursie zal gezamenlijk met de tweedejaars
GLTC in ACASA-verband plaatsvinden.

Algemene informatie

Vakcode L_XABAGLT302
Studiepunten 3 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. mr. R.J. Allan
Examinator dr. mr. R.J. Allan
Docenten dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: