Major tentamen oudchristelijk Grieks en Latijn

2018-2019

Doel vak

Verdere verdieping van de kennis aangaande de vroegchristelijke
literatuur
op basis van de bestudering van zowel primaire als secundaire teksten.
De student verwerft nieuwe kennis en verdiept bestaande kennis. Zowel de
zelfstandige oordeelvorming als de schriftelijke & mondelinge
communicatie van het geleerde worden verder geoefend en daarmee
ontwikkeld.

Inhoud vak

In overleg met de docent wordt de stof voor een literatuurtentamen
opgesteld. Over het algemeen betreft het hier een belangwekkende studie
of handboek op het gebied van het oudchristelijk Grieks en Latijn, zoals
"The Body and Society" van Peter Brown of "The Corporeal Imagination"
van
Patricia Cox Miller. Aan de hand van de geselecteerde secundaire bron
worden teksten in het origineel (Grieks en/of Latijn) gekozen die worden
vertaald en bestudeerd.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsvorm

Het
geheel wordt afgerond met een mondeling tentamen (100% van het cijfer).

Vereiste voorkennis

Ancient Christianity (verplichte cursus GLTC in jaar 2)

Literatuur

In overleg vast te stellen.

Doelgroep

Derdejaars studenten GLTC & studenten OHK met major Grieks/Latijn

Algemene informatie

Vakcode L_XCBAGLT305
Studiepunten 3 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. N.M. Vos
Examinator dr. N.M. Vos
Docenten dr. N.M. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: