Griekse literatuur: Euripides

2018-2019

Doel vak

- Vertalen en interpreteren van een Griekse tragedie.
- Inzicht krijgen in filologische, metrische, taalkundige en literaire
aspecten van een Griekse tragedie.
- Uitbreiden van omgang met wetenschappelijke secundaire literatuur.
- Inzicht krijgen in de contemporaine cultuur-historische context van de
Griekse tragedie.
- Kennismaking met de antieke en moderne theaterpraktijk.
- Vormen en verwoorden van een eigen mening.

Inhoud vak

Tijdens deze collegereeks bestuderen we twee werken uit de Oudheid:
Euripides' Trojaanse Vrouwen en Aristoteles' Poetica.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, zelfstudie, mogelijk een theaterworkshop

Toetsvorm

Mondelinge presentatie in periode 4 (20%)
Schriftelijk tentamen in periode 5 (80%)

Vereiste voorkennis

Alle 1e- en 2e jaars BA colleges Grieks moeten zijn afgerond.

Literatuur

Het verdient aanbeveling de volgende tekst met vertaling en commentaar
van de Trojaanse Vrouwen aan te schaffen:
Barlow, S. (1986) Euripides. Trojan women. Warminster.

De Poetica wordt deels in het Grieks, deels in vertaling gelezen aan de
hand van de volgende teksten:
editie en commentaar: Tarán, L. & D. Gutas (ed. & comm.) (2012)
Aristotle. Poetics. Leiden – Boston; of: Lucas, D.W. (ed. & comm.)
(1968) Aristoteles. Poetica. Oxford.
vertaling: Gerbrandy, P. & C. De Jonge (2017) Aristoteles. Poetica.
Groningen; of: Bremer, J.M. & N. van der Ben (vert.) (1986) Aristoteles.
Poetica. Amsterdam.

Doelgroep

3e jaars BA studenten GLTC en Oudheidkunde met Grieks

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar GLTC. Er geldt
aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges.

Aanbevolen voorkennis

1e en 2e jaar BA Grieks

Algemene informatie

Vakcode L_XGBAGRI304
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. mr. R.J. Allan
Examinator dr. mr. R.J. Allan
Docenten dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: