Major tentamen Grieks

2018-2019

Doel vak

Inzicht in literaire en filologische interpretatietechniek en
-problematiek van een tragedie van Aeschylus of Sophocles

Inhoud vak

Lectuur van een in overleg met de docent te kiezen tragedie van
Aeschylus of Sophocles

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsvorm

Mondeling tentamen in overleg af te spreken

Vereiste voorkennis

Eerste- en tweedejaarsvakken major Grieks.

Literatuur

In overleg te bepalen

Doelgroep

3e jaars studenten met major Grieks; 3e jaars studenten major
Oudheidkunde (met Grieks)

Algemene informatie

Vakcode L_XGBAGRI305
Studiepunten 3 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. E.M. van Opstall
Examinator dr. E.M. van Opstall
Docenten dr. E.M. van Opstall

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: