Islamitische ethiek

2018-2019

Inhoud vak

DOEL VAK
De student:
• kan de kern van een probleem binnen de islamitische ethische en
juridische kaders aanwijzen en dit in gesprek met anderen nader
omschrijven;
• kent de complexe aard van islamitische ethische argumentaties,
kan daarover een werkstuk schrijven en zijn/haar bevindingen
begrijpelijk en samenhangend presenteren;
• kan de verworven kennis zowel in een casus als in de praktijk
toepassen, kan oplossingen bieden voor morele vragen die in het werkveld
opkomen, en kan zelfstandig een complexe moderne ethische vraag
behandelen volgens de regels van de islamitische ethiek;
• kan een bijdrage leveren aan de discussie over theoretisch-
ethische thema's en medische ethiek.

INHOUD VAK
Onderwerpen die aan de orde komen: islamitische visies m.b.t. ethiek;
definities van het begrip ‘euthanasie’ en standpunten binnen de
islamitische ethiek omtrent euthanasie; de historische en actuele plaats
van orgaandonatie in de Islam en de ethische standpunten daarover binnen
de islam; de islamitisch-ethische vragen en terminologie rond abortus.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen:(65 %); Schrijfopdracht (20 %); Participatie
tijdens colleges:(15 %)

Literatuur

Verplichte literatuur
- Mohammad Hasim Kamali, Principles Islamic Jurisprudence, The Islamic
Texts Society, 1989.
- Michael Mumisa, Islamic Law Theory Interpretation (first edition),
Omana publications, 2002 ( pp.1-141).
- Dr. Mohammed Wahba Zohayli, Usul Al-Fiqh Al-Islami, Daar Al-Fikr,
Beirut 1989 ( pp.46-60, pp.67-87 en pp.72-107).
-Marzouk Aulad Abdellah PowerPoint
Aanvullende literatuur
- T.H.W. Juyanboll, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaanse wet
volgens de leer der Sjafi’itische school, Leiden 1930 (pp. 16-51).
- Ruud Peter, Inleiding tot Usul Al-Fiqh en rechtsscholen: Eigen
karakter van de sjarie’a in Islam: Norm Ideaal en Werkelijkheid, plaats:
geen, 1984 (pp. 167-176).
- J.J.G. Jansen, Nieuwe inleiding tot de Islam, uitgeverij Coutinho,
1987 (pp. 27-31).

Aanbevolen voorkennis

Islamitische ethiek en Arabisch VI

Algemene informatie

Vakcode G_ISLAMET
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M. Aulad Abdellah
Examinator dr. M. Aulad Abdellah
Docenten
dr. M. Aulad Abdellah

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: