Verkenningsmodule L&S: Atelier Literatuur en Samenleving 2

2018-2019

Doel vak

De doelstelling is de studenten kennis te laten maken met de
onderzoeksvragen die spelen binnen de opleiding. De studenten zullen
daarnaast relevante onderzoeksvragen kunnen koppelen aan hun eigen
interesses binnen de opleiding en worden zich bewust van de rol van de
geesteswetenschappen-academicus binnen de instelling en de samenleving,
in nationaal
en internationaal verband. Ten slotte zullen de studenten in staat zijn
te reflecteren op hun studieloopbaan en hun ambities voor hun latere
carrière.

Inhoud vak

Het programma van het Atelier Literatuur en Samenleving is de
verkenningsmodule in het eerste jaar van de opleiding. De creatieve
industrie en het literaire veld lopen als een rode draad door de
collegereeks. Hierbij wordt aandacht besteed aan de drie pijlers van de
facultaire onderwijsvisie: onderzoeksgebonden onderwijs,
beroepsoriëntatie en internationalisering. Elke periode is er ook ruimte
voor twee tutoraat-bijeenkomsten. Digitalisering wordt, waar mogelijk,
in het programma geïntegreerd.

Onderwijsvorm

werkcolleges, excursie (gemiddeld 1x per week een bijeenkomst van 2 uur,
in zowel periode 4 als
periode 5).

Toetsvorm

Geen. Aanwezigheid is verplicht (80%).

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

Te bestuderen literatuur wordt op Canvas vermeld of tijdens de
bijeenkomsten beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Eerstejaars studenten BA Literatuur en Samenleving: Nederlands

Overige informatie

Het volgen van de Verkenningsmodule L&S 2 (L_ALBALES109) is een
voorwaarde voor het toekennen van de behaalde studiepunten van de module
Boekwetenschap en Literair Bedrijf (L_NABALES101).

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALES109
Studiepunten 0 EC
Periode P4+5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.M. Koppenol
Examinator prof. dr. J.M. Koppenol
Docenten prof. dr. J.M. Koppenol

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: