Nederlandse literatuur in perspectief 2: van roman tot graphic novel

2018-2019

Doel vak

Kennismaking met een aantal representatieve literaire werken uit de
Nederlandse (hele teksten) en Europese (fragmenten)
literatuurgeschiedenis van ca. 1800 tot heden. Verkrijgen van inzicht in
de historische en cultuurhistorische achtergronden ervan, zowel wat
betreft de inhoud als de vormgeving. De te lezen teksten worden steeds
in dit literair-historisch perspectief geplaatst. Verwerven van een
elementaire vaardigheid in het lezen en interpreteren van moderne
literatuur, en in het zoeken, interpreteren en gebruiken van relevante
achtergrondinformatie daarbij.

Inhoud vak

Dit tweede deel van ‘Nederlandse literatuur in perspectief’ is opgebouwd
rond de belangrijkste periodes/stromingen en bijbehorende literaire
meesterwerken uit de 19e en 20e eeuw. Het accent ligt op de Nederlandse
literatuurgeschiedenis, maar bij elke periode/stroming wordt tevens de
West-Europese context geschetst en een canoniek werk uit de
West-Europese literatuur besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde:
Romantiek, Realisme, Naturalisme, de Tachtigers, Symbolisme en
Decadentisme, Historische Avant-garde en Modernisme en 'de grote drie'
(of vier - Reve, Mulisch, Hermans, Haasse).

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, 3x2 uur per week.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

De te lezen literatuur wordt voor aanvang van het college bekend gemaakt
via de studiehandleiding op Canvas.

Doelgroep

1e jaars studenten bachelor Literatuur en samenleving: Nederlands.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALES111
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.E. van Tooren
Examinator dr. M.J.E. van Tooren
Docenten dr. M.J.E. van Tooren
prof. dr. J.H.C. Bel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: