Virtuele Uitgeverij

2018-2019

Doel vak

De student heeft inzicht in het uitgeefproces van een (literaire)
uitgever en kent de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen;
De student kan, in samenwerking met medestudenten, een digitale uitgave
van een (literair) tijdschrift tot stand brengen en daarbij
verschillende rollen vervullen, zoals die van auteur, uitgever,
redacteur en marketeer; De student kan, in samenwerking met
medestudenten, een verantwoording bieden van de gemaakte keuzes omtrent
de productie en promotie van het digitale tijdschrift; De student kan
kritisch reflecteren op (de eigen bijdrage aan) de totstandkoming van
het tijdschrift; De student kan secundaire literatuur over het
uitgeverijwezen relateren aan het zelf uitgeven van een digitale
publicatie. De student is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op
dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van
zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties
voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen
van problemen op het vakgebied (toepassen kennis en inzicht); de student
bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die
een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan
(leervaardigheden).

Inhoud vak

Tijdens eerdere cursussen heb je uitgebreid geleerd over de productie,
distributie en receptie van literatuur (in heden en verleden). In
sommige colleges werd in het bijzonder aandacht besteed aan het uitgeven
van teksten. Op die colleges wordt in de cursus ‘Virtuele uitgeverij’ op
een theoretische en – vooral – praktische manier voortgebouwd. Binnen
‘Virtuele uitgeverij’ werk je – samen met andere studenten – aan de
publicatie van een virtueel (digitaal) tijdschrift. Zo leer je de
problemen en
dilemma’s die bij het uitgeven van een tekst een rol spelen van
binnenuit kennen en verdiep je tegelijkertijd je kennis van het
uitgeverijwezen. Daarnaast werk je aan een schooltalenopdracht, waarin
je bedenkt hoe het werken aan een digitaal tijdschrift zou kunnen worden
ingezet ten behoeve van literatuuronderwijs en literaire socialisatie op
de middelbare school.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur per week); werkcollege (2 uur per week); practicum (6
uur per week).

Toetsvorm

Practicumopdracht (60%, waarvan de helft individueel); Presentatie
(40%). Voor alle onderdelen afzonderlijk moet minimaal een 5.5. zijn
behaald om de cursus met een voldoende af te sluiten.

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

De literatuur wordt bekendgemaakt tijdens de cursus.

Doelgroep

Tweedejaarsstudenten bachelor Literatuur en samenleving: Nederlands.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Bij twee maal missen van een college volgt een
extra opdracht Indien meer colleges worden gemist, kan de student het
vak niet afronden.

Aanbevolen voorkennis

Studenten dienen de cursus Boekwetenschap en literair bedrijf te hebben
afgerond. Studenten voor wie dit niet geldt, dienen contact op te nemen
met de docent.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALES203
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator A. van der Meer MPhil
Docenten A. van der Meer MPhil
prof. dr. D.M. Oostdijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: