Verhalen in beeld

2018-2019

Doel vak

Kennis verwerven van theoretische studies over de relaties tussen woord
en beeld;
Kennis verwerven van de verschillende vormen van relaties tussen woord
en beeld, zoals illustraties, grafische roman (verstripping), film
(verfilmingen), schildersroman;
Vaardigheid ontwikkelen om deze relaties te analyseren.

Inhoud vak

In dit onderdeel concentreren we ons op narratieve aspecten van de
relaties tussen woord en beeld en daarmee op vragen als: hoe vertellen
beelden een (literair) verhaal? wat zijn de verschillen en
overeenkomsten tussen het vertellen in woord en in beeld? hoe
ondersteunen beelden een verhaal in woorden en wat is het effect als ze
elkaar aanvullen of tegenspreken? Voortbouwend op het onderdeel Vormen
en functies van verhalen (jaar 2, periode 2) komen onderwerpen aan de
orde als: het verhaal in de beeldende kunst, vormen en functies van
illustraties van literaire werken, vormen en functies van illustraties
in schoolboeken, de grafische roman als zelfstandig verhalend werk en
als bewerking van een literaire tekst, de film als zelfstandig verhalend
werk en als bewerking van een literaire tekst, de schildersroman (met
aandacht voor ekphrasis en hypotypose en poëticale aspecten).

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege en 2 uur practicum.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (80%) en een mondelinge presentatie (20%) naar
aanleiding van een van de onderwerpen die op college aan de orde zijn
geweest. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.5 zijn behaald om het
vak te kunnen afronden.

Vereiste voorkennis

het vak Literaire Analyse uit jaar 1.

Literatuur

De te lezen literatuur wordt bekend gemaakt in de studiehandleiding die
op Canvas wordt gepubliceerd.

Doelgroep

Tweedejaars BA-studenten L&S: Nederlands

Aanbevolen voorkennis

het vak Vormen en functies van verhalen uit jaar 2.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALES205
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.E. van Tooren
Examinator dr. M.J.E. van Tooren
Docenten prof. dr. J.H.C. Bel
dr. M.J.E. van Tooren

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: