Academische vaardigheden Literatuur en Samenleving 1

2018-2019

Doel vak

Bij deze cursus leer je wat een academische denk- en werkwijze inhoudt.
Je krijgt inzicht in het vakgebied en de werking van het
wetenschappelijk bedrijf aan de hand van de belangrijkste
wetenschappelijke tijdschriften en discussies over academische
integriteit. Ook leer je welke onderzoeksvragen relevant zijn in het
vakgebied. Bij deze cursus ontwikkel je onderzoeksvaardigheden:
analytisch vermogen, vertrouwdheid met het onderzoeksapparaat en
manieren voor adequate wetenschappelijke verslaglegging. Na
afloop van deze cursus kun je een relevante onderzoeksvraag formuleren.
Daarnaast ken je de belangrijkste zoekwegen (in de UBVU en online) en
weet je hoe je de gevonden informatie kunt beoordelen en gebruiken. Ook
kun je een correcte titelbeschrijving maken in verschillende
internationale stijlen.

Inhoud vak

In AcVa L&S 1 komen de volgende onderwerpen aan de orde: het academisch
bedrijf, bibliotheekinstructie, het zoeken en beoordelen van
wetenschappelijke informatie, titelbeschrijving en bibliografie,
onderzoeksvragen formuleren, wetenschappelijke tijdschriften, opbouw van
een wetenschappelijk artikel, wetenschappelijke integriteit.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (1hc en 1wc per week).

Toetsvorm

Wekelijkse schriftelijke opdrachten en afsluitend paper. Alle opdrachten
moeten voldoende
zijn voor een voldoende eindresultaat . De student ontvangt geen cijfer
voor deze module.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Eerstejaars bachelorstudenten Literatuur en Samenleving

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Deze module geldt als voorkenniseis voor alle
2e jaars modules. Deze module moet met een voldoende afgerond zijn om in
aanmerking te komen voor een positief studieadvies (BSA). Voor deze
module is het volgen van de taaltoets (L_TAALTOETS) een voorwaarde voor
het toekennen van de behaalde punten.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALESAV3
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator A. van der Meer MPhil
Examinator A. van der Meer MPhil
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: