Academische vaardigheden Literatuur en Samenleving 2

2018-2019

Doel vak

Bij deze cursus leer je wat een academische denk- en werkwijze inhoudt.
Je leert in AcVa L&S 2 hoe je op een verantwoorde en overtuigende manier
verslag doet van een onderzoek in een coherent betoog (mondeling). Bij
deze cursus ontwikkel je onderzoeksvaardigheden:
analytisch vermogen en vertrouwdheid met het onderzoeksapparaat.
Bovendien kun je je bevindingen duidelijk en aantrekkelijk overbrengen
in een mondelinge presentatie. Je leert hulpmiddelen als PowerPoint en
Prezi daarbij op een functionele manier inzetten.

Inhoud vak

In AcVa L&S 2 oefen je je mondelinge spreekvaardigheid. Het
onderdeel wordt afgesloten met een mini-congres waarop alle deelnemers
hun
onderzoek presenteren.

Onderwijsvorm

Werkcollege, peer review. Totaal 4 uur college per week.

Toetsvorm

Wekelijkse opdrachten en een mondelinge presentatie.
De mondelinge presentatie moet voldoende zijn voor
een voldoende eindresultaat. De student ontvangt geen cijfer voor deze
cursus.

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

Wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Eerstejaars bachelorstudenten Literatuur en Samenleving

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid: bij afwezigheid mag maximaal eenmaal een extra
opdracht worden gemaakt. Deze module geldt als voorkenniseis voor alle
2e jaars modules. Deze module moet met een voldoende afgerond zijn om in
aanmerking te komen voor een positief studieadvies (BSA).

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALESAV4
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: