Literary Theory

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Students become acquainted with various traditions in literary theory,
including psychoanalysis, Marxism, feminism, narratology, semiotics,
queer studies, New Historicism, and African American studies.

Inhoud vak

Each meeting, the basic tenets of a particular tradition in literary
theory are discussed. Subsequently, students apply this theoretical
perspective to an assigned literary text.

Onderwijsvorm

Seminar meetings, 3 x 2 hours per week.

Toetsvorm

Exam.

Vereiste voorkennis

Students must also take (or have taken) part in the module “Literature,
Culture, and Society.”

Literatuur

To be announced.

Doelgroep

This module is part of the Bachelor’s program Literature & Society:
English.

Overige informatie

The level of English in this module is high.

Afwijkende intekenprocedure

There is a slightly different enrollment procedure for this module. The standard procedure of the Faculty of Humanities has students sign up for (i) the module, (ii) the form of tuition (lecture and/or preferred seminar group), and (iii) the exam. However, for this module the instructor will assign the students to the seminar groups. Therefore, students should sign up for (i) the module and (iii) the exam, but not for (ii) the seminar groups.

Algemene informatie

Vakcode L_ELBALES101
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R.V.J. van den Oever
Examinator dr. R.V.J. van den Oever
Docenten dr. R.V.J. van den Oever

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum*, Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: