Boekwetenschap en Literair bedrijf

2018-2019

Doel vak

Kennis van het middeleeuwse handschrift en het oude boek, zowel in
culturele als technische zin (kennis en inzicht); praktische
vaardigheden voor de omgang met historisch materiaal (toepassing, kennis
en inzicht); verdieping van de kennis van het literaire veld (uitgevers,
boekhandel, kritiek, bibliotheken, lezers, literaire prijzen, enz) van
de vroegmoderne tijd tot heden (kennis en inzicht); kennis van de meest
recente ontwikkelingen in het literaire veld en van de waarden en
krachten die daarin een rol spelen (oordeelsvorming); kennis van en
vaardigheden in het omgaan met gedigitaliseerde bronnen
(leervaardigheden).

Inhoud vak

In dit college wordt gedurende zeven weken, in hoor- en werkcolleges en
practica en met behulp van secundaire literatuur ingegaan op de
elementaire begrippen van boekwetenschap en literair bedrijf. Het
literaire bedrijf wordt bepaald door een complex samenspel van een groot
aantal spelers en krachten: natuurlijk is de auteur een centrale figuur,
maar deze had, zeker in het verleden, vaak te maken met opdrachtgevers,
met overheden die zijn werk controleerden, met technische processen die
mogelijk maakten dat teksten beschikbaar kwamen voor lezers, met
uitgevers, handelaren en antiquaren, maar ook met bibliotheken en
onderwijs, literaire kritiek en marketingstrategieën. Literatuur is dus
geen autonoom gegeven: teksten kunnen alleen dankzij een ingewikkeld en
dynamisch proces een rol spelen in de samenleving. In dit college
verwerven de studenten kennis van het literaire bedrijf en de dynamiek
ervan, de veranderingen in de loop van de eeuwen. Daarbij krijgen ze een
basiskennis van de technische kanten van het oude en nieuwe boek, zowel
in technische zin (codicologie, paleografie, analytische bibliografie,
vormgeving) als in cultuurhistorische zin. Daarbij zal er aandacht
worden besteed aan diverse aspecten zoals de boekdrukkunst, uitgeverijen
en boekhandel, bibliotheken, reeksen, literaire kritiek, literaire
tijdschriften en boekenclubs, tot en met publiceren op internet.

Onderwijsvorm

Tweemaal 3 uur hoor/werkcollege per week, excursies, (groeps)opdrachten.
Alle colleges zijn verplicht,
de stof van de hoorcolleges is tentamenstof.

Toetsvorm

Individuele opdrachten in het kader van de colleges, groepspresentatie;
schriftelijk tentamen; verplichte excursies naar uitgevershuis en naar
Antwerpen (juni). Alle opdrachten voor de colleges moeten gemaakt zijn
en als voldoende zijn beoordeeld. Het cijfer voor het tentamen is het
eindcijfer.

Literatuur

De literatuur bestaat uit een reeks artikelen en hoofdstukken uit
boeken, in digitale vorm beschikbaar op het net; de lijst wordt bekend
gemaakt via Canvas (studiehandleiding).

Doelgroep

1e jaars bachelor Literatuur en samenleving: Nederlands.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar Literatuur en
Samenleving: Nederlands. De student mag - mits vooraf gemeld en met een
geldige reden - twee colleges missen. Bij drie gemiste colleges is er
een extra opdracht, bij vier gemiste colleges is het vak niet gehaald.

Algemene informatie

Vakcode L_NABALES101
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.M. Koppenol
Examinator prof. dr. J.M. Koppenol
Docenten prof. dr. J.M. Koppenol
prof. dr. J.H.C. Bel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: