Literatuur in een veranderende wereld: werkcollege 2

2018-2019

Doel vak

In deze werkgroep (1) neemt de student kennis van een van de meest
invloedrijke teksten uit de Europese literatuurgeschiedenis en de
cultuurhistorische context waarin deze ontstond, (2) bestudeert en
analyseert de student de doorwerking van deze controversiële tekst, in
woord en beeld en (3) oefent de student zich in kritische reflectie
(mondeling en schriftelijk) op deze primaire bronnen, alsook op
interdisciplinaire studies die ingaan op het opmerkelijke samenspel in
deze overlevering van heilige en profane zaken.

Inhoud vak

De Roman de la rose werd wereldberoemd om het tweede deel, de
provocerende continuatie van Jean de Meun (ca. 1270). De invloed van
deze Franse tekst werkte eeuwenlang door, in woord en in beeld. In dit
college buigen we ons over de nog weinig bestudeerde bewerkingen in het
Middelnederlands (aan de hand van moderne vertalingen).
Centraal in ons gezamenlijke onderzoek staat de relatie tussen de bron
en deze
bewerkingen, waarin ook de opmerkelijke margedecoraties in de Franse
handschriften worden betrokken. Onze aandacht zal zich in het bijzonder
toespitsen op (verwante?) vaak ronduit obscene afbeeldingen die, ook in
de Lage Landen, los van deze teksten circuleerden. Wat verbeelden
laatstgenoemde objecten, waar komen ze vandaan, waartoe dienden ze, en
voor wie? Vanuit diverse perspectieven en disciplines is naar deze
vragen gekeken, maar doorgaans met (nog) weinig aandacht voor of kennis
van de tekstoverlevering. In dit college nemen we een aantal
sleutelpassages nader onder loep, deels ook met de expertise van
een buitenlandse gastdocent.

Onderwijsvorm

Werkcollege; 4 uur per week. Verplichte aanwezigheid (minimaal 80%).

Toetsvorm

Actieve deelname blijkend uit het uitvoeren en presenteren van de
wekelijkse opdrachten die samen het afsluitende dossier vormen. Wie met
een gegronde reden te vaak afwezig is geweest, moet een aanvullende
opdracht maken.

Vereiste voorkennis

De student moet het eerste jaar van Literatuur en samenleving:
Nederlands hebben afgerond en de drie tweedejaars vakken van het
literair-historisch overzicht (L_NABALES202, L_NABALES203 en
L_NABALES204) hebben gevolgd.

Literatuur

We bestuderen een aantal fragmenten uit de Roman van de Roos. Daarbij
gebruiken we, naast elkaar:
• Guillaume de Lorris en Jean de Meung, De roman van de roos. Nederlands
van Ernst van Altena. (Baarn, 1991; heruitgave 2016);
• Guillaume de Lorris and Jean de Meun, The Romance of the Rose.
Translated with an Introduction and Notes by Frances Horgan. Oxford,
1999/2006 (Oxford World’s Classics).
Verdere literatuuropgave volgt voor aanvang van het college.

Doelgroep

Derdejaars studenten Literatuur en samenleving: Nederlands

Algemene informatie

Vakcode L_NABALES308
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.F. van der Meulen
Examinator dr. J.F. van der Meulen
Docenten dr. J.F. van der Meulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: