Philosophy of Mind II

2018-2019

Doel vak

De student:
- krijgt kennis van en inzicht in een centraal probleem in philosophy of
mind
- kan verschillende filosofische posities rondom dit probleem tegen
elkaar afwegen
- weet wetenschappelijke inzichten te koppelen aan filosofische
afwegingen

Inhoud vak

We bestuderen filosofie van de kleuren. Het is een belangrijk thema in
de hedendaagse philosophy of mind. Meerdere filosofische kwesties komen
aan de orde: het mind-body probleem, ontologie, perceptie versus actie,
atnropocentrisme, en categorisatie.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (100%).

Literatuur

M. Chirimuuta, Outside Color, MIT Press, 2015 (paperback 2017).
Geselecteerde aanvullende teksten

Doelgroep

Bachelor studenten wijsbegeerte, bijvakstudenten

Overige informatie

Voor meer informatie, zie t.z.t. de studiehandleiding van dit vak.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van het eerste Bachelorjaar van de opleiding wijsbegeerte.
Studenten uit andere studierichtingen moeten blijk kunnen geven van
enige filosofische voorkennis, b.v. door het hebben gevolgd van een
college wijsgerige vorming.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_PHMII
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. L.B. Decock
Examinator prof. dr. L.B. Decock
Docenten prof. dr. L.B. Decock

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: