Bachelorproject biomoleculaire wetenschappen

2018-2019

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Medische Natuurwetenschappen, kan toepassen in een project
Biomoleculaire Wetenschappen.

Inhoud vak

In veel ziektebeelden of bijwerkingen van medicijnen is het onbekend
welke moleculaire oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Bij een
bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen doe je onderzoek naar
biologische targets die betrokken zijn bij bepaalde ziektes (Medicinal
Chemistry --> Moleculaire Farmacologie --> Dr. Marco Siderius), of aan
bijwerkingen die verbonden zijn aan het gebruik van een bepaald
geneesmiddel door de vorming van metabolieten (Moleculaire Toxicologie
--> Dr. Jan Commandeur). Dit alles gebeurt op moleculair niveau.

Informatie over het type projecten door de docent verstrekt (op
afspraak). De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de
docent bepaald.

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase,
waarbij de student een
biomoleculair project krijgt dat past binnen het onderzoeksprogramma van
de afdeling, met focus op Moleculaire Farmacologie/ Receptor Biochemie
of Moleculaire Toxicologie. Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het
project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De verslaglegging
geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het schrijven van
een eindverslag, het geven van een mondelinge presentatie, het maken van
een wetenschappelijke poster en het presenteren op het poster event
(eind januari of juni).

Toetsvorm

Academische attitude (15%), Uitvoering (35%), Verslag (35%), Mondelinge
presentatie (15%)

Literatuur

De eerste 2-3 weken wordt besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3MNW

Overige informatie

Dit project kan alleen worden gedaan in de periodes 2-3 of 5-6 --> zie
ook "Intekenprocedure"

Neem contact op met de docent voor inhoudelijke vragen over een
bachelorproject
Neem contact op met de stagecoördinator voor vragen omtrent aanmelding
en plaatsing.

Dr. D.J. Scholten (stagecoördinator) --> internships_sf.beta@vu.nl
Dr. M. Siderius (docent Moleculaire Farmacologie)
Dr. J.N.M. Commandeur (docent Moleculaire Toxicologie)

Afwijkende intekenprocedure

Neem contact op met docent Dr. Marco Siderius (m.siderius@vu.nl) of Dr. Jan Commandeur (j.n.m.commandeur@vu.nl) voor inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten. Voor een bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen dien je je aan te melden via https://www.formdesk.com/vuamsterdam/bachelorprojectfar. De DEADLINE daarvoor is half januari (zie het formulier) voor een project in periode 5! Voor een project in periode 2-3 is de deadline 1 juli. Het formulier gaat in juni en december open. Middels dit formulier geef je je voorkeur op voor een onderzoeksrichting. We doen ons best je bij je eerste voorkeur te plaatsen, maar daarvoor kan geen garantie worden gegeven. Neem contact op met de stagecoördinator via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan aanmelding en procedures omtrent bachelorprojecten. Meer informatie is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", waar je je middels 'self-enrolment' voor kunt inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode XB_430504
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.J. Scholten
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: