Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen

2018-2019

Doel vak

- De student beschikt over kennis en inzicht in de interacties tussen
wetenschap en maatschappij.
- De student beschikt over kennis en inzicht in de dynamiek van
wetenschap- en technologie ontwikkeling en de rol van sociale processen
daarbij.
- De student beschikt over kennis en inzicht in instrumenten om de
maatschappelijke aspecten van wetenschap te bestuderen.
- De student is in staat om een gefundeerd oordeel geven over
maatschappelijke en (ethische) aspecten van wetenschap.
- De student is instaat om kritisch te reflecteren op zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid als wetenschapper.

Inhoud vak

Deze cursus gaat in op de wisselwerking tussen wetenschap, technologie
en de samenleving. Aan de hand van concrete, actuele vraagstukken
(bijvoorbeeld stamcelonderzoek of automatisering in de zorg) wordt
ingegaan op knelpunten, dilemma’s en controverses in de relatie tussen
wetenschap en maatschappij. De cursus gaat van start met een
theoretische introductie, waarin belangrijke theorieën worden besproken
en vraagstukken aan bod komen zols: in hoeverre heeft de maatschappij
invloed op technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, en vice
versa?
En hoe kunnen deze ontwikkelingen gestuurd worden in de maatschappelijk
gewenste richting?

Na deze introductie volgt een praktisch gedeelte waarin diverse
gastdocenten, werkzaam op het snijvlak van wetenschap en samenleving,
hun ervaringen, inzichten en oplossingen vanuit hun vakgebied
presenteren. De werkcolleges zijn bedoeld om te reflecteren op de
gepresenteerde inzichten van de gastdocenten en deze te relateren aan
het vakgebied van de student. Tevens wordt in deze werkgroepen concrete
hulp aangeboden bij het schrijven van het eindproduct: een
adviesrapport en projectvoorstel.

Gedurende de cursus schrijf je samen met een groep studenten een
adviesrapport waarin je reflecteert op een actuele
natuurwetenschappelijke ontwikkeling naar keuze die belangrijke
maatschappelijke consequenties met zich meebrengt.

Onderwijsvorm

Werkcolleges. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsvorm

Schrijven van een adviesrapport (groepsbeoordeling en individuele
beoordeling).

Literatuur

Artikelen worden op BB geplaatst.

Doelgroep

2MNW

Overige informatie

Alle studenten MNW moeten kiezen tussen Geschiedenis van de
Natuurwetenschappen en Maatschappelijke aspecten van de
Natuurwetenschappen.

Contactpersoon
Inlichtingen bij Anne Neevel (a.m.g.neevel@vu.nl)

Algemene informatie

Vakcode X_420153
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator J.W. Schuijer
Examinator prof. dr. J.G.F. Bunders-Aelen
Docenten drs. A.M.G. Neevel
prof. dr. J.G.F. Bunders-Aelen
dr. B.J. Regeer
P. Klaassen MA
dr. L.H.M. van de Burgwal
J.W. Schuijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: