Project kanker

2018-2019

Doel vak

Het project heeft tot doel om inzicht te krijgen in de celbiologische,
fysiologische en (radio)fysische achtergronden van het ontstaan, de
diagnostiek en behandeling van kanker.
Tevens is het aanleren van moleculair biologische technieken een
hoofddoel.

Inhoud vak

- Moleculaire basis van kanker
- Therapie: radiotherapie en chemotherapie
- Practicum en Theorie Moleculaire Biologie

Onderwijsvorm

Een combinatie van (werk)colleges en practicum.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op grond van het vertoonde inzicht en de
experimentele vaardigheid tijdens de uitvoering van de experimenten,
een schriftelijke rapportage van het practicum en een schriftelijk
tentamen.

Literatuur

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. New Jersey: Prentice Hall.
Essential Cell Biology.

Doelgroep

2MNW

Overige informatie

Docenten:
dr. J.C. Vos, dr. S. Heukelom ea.

Algemene informatie

Vakcode X_430021
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. J.C. Vos
Examinator dr. ir. J.C. Vos
Docenten dr. ir. J.C. Vos
dr. M.H. Siderius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: