Fysica: mechanica voor MNW

2018-2019

Doel vak

Doelstelling van het college Fysica: Mechanica is de basisbegrippen van
de natuurkunde te introduceren die ten grondslag liggen aan
evenwichtssituaties en beweging van fysieke voorwerpen. Natuurkunde
opgaven worden gemaakt in het kader van systematische probleem aanpak,
waarbij een academische houding ten opzichte van analyseren, theoretisch
kader, berekenen en concluderen wordt aangeleerd.

Inhoud vak

De klassieke mechanica is de basis van alle bètawetenschappen en wordt
behandeld in de volgorde waarop het is ontwikkeld. Allereerst komen de
wetten van Newton aan bod, hun ontwikkeling en toepassing. Definitie van
vectoren is belangrijk om in slechts drie wetten alle soorten beweging
te kunnen beschrijving. Na botsingen en energie worden andere typen,
meer abstracte bewegingen beschreven: rotaties, oscillaties en golven.
Van belang is dat wordt ingezien dat al deze bewegingen beschreven
worden met dezelfde bewegingswetten van Newton. Deze wetten werken op
grootheden met definitie aangepast aan de specifieke beweging.

Onderwijsvorm

Zelfstudie uit boek met huiswerk, hoorcollege, werkcollege en online
cursus Mastering Physics.
Studie last is 3EC, dat komt overeen met 84 uur in totaal. De cursus
beslaat 7 weken met daarin 7 hoor- en 8 werkcolleges van elk 2 uur. Elke
week wordt verwacht dat er 4 uur aan zelfstudie wordt besteed
voorafgaand en na afloop van elk hoorcollege. Daarnaast is de studieduur
van de online cursus Mastering Physics 3 uur per week. Alle opgaven van
Mastering Physics moeten individueel gemaakt worden.

Op Canvas verschijnen voor aanvang van de cursus en tijdens de
cursus belangrijke documenten en aankondigingen betreffende de cursus.
Deelnemende studenten moeten zelf zorgen voor toegang tot Canvas
middels inschrijving. Alle zaken dit aangaande kan worden besproken met
het onderwijsburo.

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt bepaald door de uitslag van het schriftelijk
tentamen. Het resultaat van Mastering Physics, hoorcollege en
werkcollege moet voldoende zijn om aan het schriftelijk tentamen deel te
mogen nemen. Mastering Physics is voldoende wanneer alle wekelijkse
toetsen voldoende zijn gemaakt, binnen de opgegeven tijdsduur. Hoor- en
werkcollege zijn voldoende wanneer alle wekelijkse toetsen en opgaven
voldoende gemaakt zijn. Voorgaande onderdelen inclusief het tentamen
kunnen worden herkanst middels het schriftelijk hertentamen, zoals
aangegeven op het rooster.

Mastering Physics, hoor- en werkcollege opgaven en toetsen zijn
verplicht voor iedereen die aan deze cursus mee doet. Dit geldt ook voor
ouderejaars van alle studierichtingen, en ook wanneer in een eerder jaar
al een voldoende is gehaald voor alle of een van deze onderdelen.
Speciale uitzonderingen gelden voor studenten met topsport status of
specifieke persoonlijke omstandigheden waarvoor een algemene dispensatie
regeling is getroffen voor de studie. Dit kan worden besproken met de
studie adviseur.

Vereiste voorkennis

Voor het eerste werkcollege moeten studenten zich hebben aangemeld bij
de juiste groep van Mastering Physics. Zie handleiding op Canvas
voor details. Een voldoende resultaat voor elke set van Mastering
Physics en aanwezigheid bij alle hoor- en werkcolleges is verplicht.

Literatuur

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. International edition; New Jersey: Prentice Hall.
Of hetzelfde boek: maar dan 'new edition'. Een e-book kan ook per direct
aangeschaft worden op de website van Pearson.

Dit boek moet voor aanvang van het eerste college zijn aangeschaft. Voor
het eerste college moet ook de inlogcode voor de online cursus Mastering
Physics geactiveerd zijn, en deelnemers zich hebben aangemeld bij de
juiste werkgroep. Bij aanschaf van een 2e hands boek zijn studenten zelf
verantwoordelijk om te zorgen dat deze op tijd kan worden aangeleverd,

Doelgroep

1 MNW

Aanbevolen voorkennis

Een voldoende resultaat voor universitair Calculus.
Een voldoende voor de VWO eindexamens natuurkunde en wiskunde.
VWO natuurkunde kennis kan worden versterkt door de examenhulp
natuurkunde aangeboden op de website van FEW:

http://www.few.vu.nl/nl/voor-het-vwo/scholieren/examenhulp/natuurkunde/

Algemene informatie

Vakcode X_430060
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Examinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Docenten dr. T.M. Nieuwenhuizen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: