Fysica: electriciteit en magnetisme voor MNW

2018-2019

Doel vak

Doelstelling van het college Fysica: Electriciteit en Magnetisme is de
discussie van de basisbegrippen van de natuurkunde uit te breiden en
concepten en berekeningsmethoden te introduceren om elektrische en
magnetische verschijnselen in de natuur te begrijpen.

Inhoud vak

Fysica is de wetenschap die de eigenschappen van de materie beschrijft
in termen van natuurwetten. De fysica speelt bij het begrijpen van de
eigenschappen van de levende materie en het menselijk lichaam een
essentiële rol. In dit college zullen de verschillende wetten behandeld
worden die beschrijven hoe ladingen met elkaar wisselwerken via
elektrische krachten en hoe stromen ten grondslag liggen aan magnetische
krachten. In enkele colleges komt de relatie tussen elektromagnetisme en
verschillende essentiële levensprocessen aan de orde.

Onderwijsvorm

Hoorcollege waarin concepten en berekeningswijzen worden geïntroduceerd,
als mede enkele experimenten gedemonstreerd. Tijdens het werkcollege
(verplicht) wordt het maken van opgaven geoefend onder begeleiding van
assistenten. Het onderdeel "Mastering Physics" (verplicht) helpt bij het
verwerken van de stof. Er wordt een Quiz georganiseerd met door
studenten aangeleverde vragen.

Toetsvorm

Schriftelijk Tentamen; de uitkomsten van de Quiz worden meegewogen.

Literatuur

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics
4th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Doelgroep

1MNW

Afwijkende intekenprocedure

Aanmelden voor cursus op VUnet en voor "Mastering Physics" bij de uitgever van het boek.

Aanbevolen voorkennis

Fysica: Mechanica

Algemene informatie

Vakcode X_430061
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. W.M.G. Ubachs
Examinator prof. dr. W.M.G. Ubachs
Docenten prof. dr. W.M.G. Ubachs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: