Project zenuw-werk

2018-2019

Doel vak

Het project heeft tot doel om inzicht te verschaffen in:
- de chemie en de fysica van neurofysiologische processen in het
menselijk lichaam bij ziekte en gezondheid, alsmede in
- fysische meettechnieken voor het klinisch onderzoek van
neurofysiologische processen.

Inhoud vak

Het project zal worden onderverdeeld in drie deelprojecten.
- Neurale netwerken. In dit onderdeel zullen simulaties worden gemaakt
van de propagatie van actiepotentialen over axonen en kleine netwerken.
- De modelzenuw. Aan de orde komt de fysica van een zenuwimpuls:
(rust)membraanpotentialen, actiepotentialen, het Hodgkin-Huxley model,
geleiding & weerstand, ionen transport en ion-kanalen. Met een
modelleer programma zal een model van de elektrische respons van de
zenuw gemaakt worden.
- Neuro- fysiologische diagnostiek: een case-study in Meten in de
Geneeskunde. De electro-myografie (EMG), de electro-encefalografie
(EEG) en de magneto-encefalografie (MEG) worden behandeld. Van het EMG,
EEG en MEG worden de fysische principes en de technische uitvoering
besproken, alsmede de interpretatie van de gemeten signalen en het
klinisch gebruik daarvan.

Onderwijsvorm

De totale duur van de cursus is 4 weken.

Organisatie
De eerste week wordt door de afdeling Klinische Fysica verzorgd. Na
enkele inleidende hoorcolleges over het zenuwstelsel, de klinische
neurofysiologie, en de medische fysica en technologie, worden op
achtereenvolgende dagen in de ochtend de fysische principes en
technische realisering van het EMG, EEG en MEG besproken, waarna in de
middag demonstraties volgen. Het onderwijs wordt verzorgd in de
polikliniek van het VU medisch centrum. In de tweede en derde week
worden twee projecten bij fysica en neurowetenschappen gedaan. Hiervoor
wordt de groep in tweeën gedeeld en elk van de groepen rouleert langs
de twee projecten projecten waaraan telkens vijf dagen gespendeerd.

Toetsvorm

Er zijn drie onderdelen die meetellen voor de eindbeoordeling
- Deeltentamen over de collegestof van de eerste week
- Verslag over het project fysica
- Verslag over het project neurowetenschappen

Eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor deze drie onderdelen.

Literatuur

Dictaat: Diagnostische methoden in de klinische neurofysiologie:
Case-studies over meten in de geneeskunde.
Hand-outs, practicumhandleiding en de studieboeken die gebruikt worden
bij de colleges Medische Fysiologie en Inleiding (Medische) Fysica.

Doelgroep

1MNW

Algemene informatie

Vakcode X_430067
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.L. Groot
Examinator prof. dr. M.L. Groot
Docenten dr. L.N. Cornelisse
dr. M.D. Steenwijk
dr. G.J. Schenk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: