Translationele biomarkers

2018-2019

Doel vak

Het doel van dit studieonderdeel is om een theoretische studie uit te
voeren naar de mogelijkheden om pharmacogenomics, pharmacogenetics en
toxicogenomics toe te passen in het translationele biomarker onderzoek.

Inhoud vak

Er is een sterke behoefte om nieuwe biomarkers te ontdekken waarmee op
een snelle manier schadelijke effecten van geneesmiddelen vast te
stellen. Verder is er een gebrek aan geschikte indicatoren (biomarkers)
waarmee in een vroeg stadium (preventief en diagnostisch) ziektebeelden
kunnen worden vastgesteld. To slot vereist de zoektocht naar
“personalized medicine” de aanwezigheid van geschikte biomarkers. De
voorkeur gaat hierbij uit naar biomarkers die zowel in klinische studies
als bij patiënten gebruikt kunnen worden, de zogenaamde translationele
biomarkers. De doelstelling van dit verdiepende vak is om aan de hand
van een concrete opdracht (casus) een theoretisch onderzoek uit te
voeren naar de mogelijkheden om een geschikte biomarker te vinden voor
een benoemd probleem.

Onderwijsvorm

De casus zal op individuele basis worden uitgevoerd en worden begeleid
door een of meerdere docenten die betrokken zijn bij het translationele
biomarker onder zoek aan de VU of het VUmc.

Toetsvorm

Combinatie van een onderzoeksrapport en een mondelinge rapportage
hiervan.

Literatuur

Materiaal beschikbaar gesteld door de docenten.

Doelgroep

3MNW

Algemene informatie

Vakcode X_430559
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. H. Lingeman
Examinator dr. H. Lingeman
Docenten dr. H. Lingeman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: