Bachelorwerkgroep Politicologie 1

2018-2019

Doel vak

Toepassing - De student(e) is in staat om:
(1) wetenschappelijke teksten te onderscheiden van
niet-wetenschappelijke
teksten;
(2) wetenschappelijke teksten te parafraseren;
(3) nzichten van verschillende wetenschappelijke artikelen met elkaar
te verbinden en te combineren;
(4) een tekst te schrijven die voldoet aan wetenschappelijke normen van
argumentatie en bronvermelding;
(5) een wetenschappelijke puzzel uiteen te zetten;
(6) een uitgebreid overzicht te genereren van academische inzichten
betreffende het onderwerp politieke vertegenwoordiging;
(7) zich kritisch te verhouden tot wetenschappelijke inzichten;
(8) politieke vraagstukken te benaderen en te analyseren;
(90 uit te leggen en demonstreren wat het verschil is tussen het
benaderen en analyseren van politieke vraagstukken als wetenschapper en
als
niet-wetenschapper.

Inhoud vak

De omgang met wetenschappelijke literatuur, het begrijpend lezen en
correct schrijven van wetenschappelijke teksten zijn basisvaardigheden
die de student moet beheersen om de studie Politicologie met succes af
te kunnen ronden.

Wetenschappelijke teksten onderscheiden zich van andere teksten door de
manier van argumenteren en door de verantwoording van bronnen waarop de
argumentatie gebaseerd is. We stellen de vragen: hoe ziet de opbouw van
een wetenschappelijke tekst eruit? Hoe kunnen wetenschappelijke teksten
onderscheiden worden van niet-wetenschappelijke teksten over dezelfde
thematiek? Wat maakt een tekst wetenschappelijk overtuigend?

De vaardigheden die tijdens BWG-POL-1 worden
aangeleerd, worden toegepast en uitgebreid tijdens BWG-POL-2 wanneer
studenten zelf onderzoek gaan uitvoeren.

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten van tweemaal drie uur per week.

Toetsvorm

Parafrase: 40%;
Academisch essay: 60%.

Literatuur

Selectie van wetenschappelijke artikelen. Deze worden t.z.t.
bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS)

Doelgroep

Eerstejaars bachelorstudenten Politicologie.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB, je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_BWpol1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator
Examinator
Docenten mr. B.J.G. Vosse MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.