SG_algemeen

Aarde en Economie

2019-2020

Aarde en economie is een multidisciplinaire opleiding op het raakvlak van Aardwetenschappen en Economie. Studenten leren redeneren vanuit beide oogpunten en creatieve oplossingen te ontwikkelen die duurzaam zijn voor het landschap en voor economie en samenleving. Dergelijke oplossingen zijn nodig, omdat bijvoorbeeld de gevolgen van grondstofgebruik en klimaatverandering steeds meer invloed krijgen op de economie en onze leefomgeving. Denk aan energiegebruik, overstromingen, bosbranden, onregelmatige rivierafvoer, intensivering van orkanen en zeespiegelstijging. Aardwetenschappers weten hoe deze ‘global change’ functioneert en economen weten wat de sociaal-economische gevolgen ervan zijn. Het probleem is dat hun manier van denken niet altijd even goed bij elkaar past. Bij Aarde en economie leer je denken als aardwetenschapper, maar ook als econoom en beleidsmaker.

Het centrale leerdoel van de opleiding is dat de student relevante basisbegrippen, inzichten, methoden en technieken uit de fysische aardwetenschappen en de ruimtelijke economie en besluitvormingsprocessen leert beheersen en toepassen binnen het aardwetenschappelijke werkveld. De opleiding is opgezet als een bèta-gammaopleiding.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Aarde en Economie jaar 1
Omschrijving
Het bachelorprogramma Aarde en economie omvat:
1) Een verplicht pakket studieonderdelen met een omvang van 150 EC,
waaronder alle vakken uit het eerste en tweede jaar en 30 EC uit het
derde jaar.
2) Eén van de minoren Earth Surface - track A&E, Spatial Economics,
Nationale GI minor of Educatieve minor. In overleg met de
examencommissie kan een externe minor gevolgd worden, hiernaar dient de
student zelf te informeren bij het betreffende instituut. Voor opname in
het curriculum controleert de examencommissie op relevantie (gerelateerd
aan Aarde en economie) en niveau (minimaal 18 ec 300-niveau vakken).
Naam vak Periode Credits Code
Systeem aarde P1 6EC AB_450067
Taaltoets Nederlands BETA colleges Earth, Ecological and Environmental Sciences en Health and Life Sciences P1 0EC AB_TAALTOETS
Aarde en economie P1+2 6EC AB_450206
Inleiding wiskunde en computergebruik P1+2 6EC AB_450215
Inleiding economie I P2 6EC AB_450214
Global Change P3 6EC AB_1062
Dynamiek van het historische landschap P4 3EC AB_1066
Inleiding economie II P4 3EC AB_1152
Natuur, leven en techniek P4 6EC AB_1067
Methoden en technieken voor fysisch geografisch onderzoek P5 3EC AB_1251
Methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek P5 3EC AB_1252
Voorbereiding veldwerk Aarde en Economie P5 6EC AB_1250
Veldwerk Aarde en Economie P6 6EC AB_1249
Aarde en Economie jaar 3
Omschrijving
Studenten maken in het derde studiejaar een keuze voor een van de hier
genoemde minoren (omvang 30 EC).
Daarnaast volgen alle derdejaars studenten de vakken uit de modulegroep
'verplichte vakken derde jaar'.
Opleidingsdelen:
- Earth Surface - track A&E
- Spatial Economics
- Nationale GI minor
- Educatieve minor
Zie voor verdere toelichting de beschrijving bij het eerste jaar.
Aarde en Economie minoren
Minor Spatial Economics
Omschrijving
The minor Spatial Economics offers students the possibility to enhance
their knowledge of the interactions between geography and economics from
an economic perspective. In short, it focuses on spatial aspects of
economic activity and economic aspects of space. This includes studying
(a selection of) the following issues:

Dynamics of spatial planning; trends and determinants of urbanization;
smart cities; geography of declining regions; the behavior of the
government as an actor in economic processes; The role of international
trade, migration and capital flows in driving globalization and regional
integration; location behavior of firms and people; economic valuation
of nature areas; the impact of socio-economic processes, spatial policy
and bio-physical conditions on land use change; the interaction between
economic growth and environmental pressure; the resource curse; road
pricing; the economics of flooding; the interaction between geography
and institutions in driving regional economic growth.
Intekenen
The minor is especially attractive for Earth and Economics students, as
well as students in Science Business and Innovation, Human/Social
Geography, Planning, Real Estate, and Earth Science, with an interest in
urban issues and geography. There are no formal entry requirements, but
introductory knowledge of microeconomics and practical experience in
using GIS-software is a must.
Naam vak Periode Credits Code
Public Economics P1 6EC AB_1100
Research Seminar Spatial Economics P1 6EC AB_1114
Sociale geografie I P2 6EC AB_450099
Urban Economics and Real Estate P2 6EC E_EBE3_UERE
Land Use Change P3 6EC AB_1106
Nationale GI-minor
Omschrijving
Understanding where things are (and why) helps us make better decisions
about managing the world. Most phenomena have a location in space; both
tangible (e.g. roads or buildings) and intangible (administrative
borders or religion practice). Geographic information systems, science
and studies (GIS) enable us to measure, analyse and communicate in order
to better understand the spatial distribution and other insights of
phenomena in space. Many disciplines benefit from applying GIS, e.g.: in
economics we are able to explain the variation of house prices in space;
in environmental sciences we can understand the many factors affecting
climate, spatial planning uses GIS to determine the most suitable
location for development and the list goes on to include hundreds of
disciplines.

The National GI Minor allows students to develop their skills in
Geographic Information Science and focuses on learning by doing. The
students are challenged to become independent researchers as they design
and carry out various research assignments independently. A highlight of
the minor is a 2 month internship at a societal host (company or
government) where students help the host answer geographic questions
using geospatial data and technology.
Naam vak Periode Credits Code
GI Research Assignment P2+3 12EC AB_1088
Aangeraden keuzevakken
Omschrijving
From last year onward only 2 elective (specialization) courses are
available: Land Use Change at the VU in period 3 or Advanced GIS in the
Spring period at University Utrecht. The courses at WUR, RUG and UT are
no longer available.
Intekenen
From last year onward only 2 elective (specialization) courses are
available: Land Use Change at the VU in period 3 or Advanced GIS in the
Spring period at University Utrecht. The courses at WUR, RUG and UT are
no longer available.
Naam vak Periode Credits Code
Programming in Python Ac. Jaar (sept) 6EC AME_WU-03
Land Use Change P3 6EC AB_1106
Universiteitsminoren
Omschrijving
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory, consciousness, personality),
of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Intekenen
TARGET GROUP: Third year BSc students alpha and gamma topics (e.g.,
Sociology, Psychology, Economics, Law, Artificial Intelligence) and
students from Lifesciences (e.g., Biology, Fysics, Chemistry, Medicine,
Movement Science, Nutrition) with a broad interest.

ENTRY REQUIREMENTS: Bachelor: 90 ECTS, HBO: 120 ECTS

Due to overlap in curriculum, this minor is NOT open for students from
Biomedical Sciences-VU and Health & Life Sciences-VU. These students, as
well as students who plan to pursue a career in Neuroscience, are
advised to sign up for the more specialised minor
Biomolecular/Neurosciences. Please contact the minor coordinator dr
Sophie van der Sluis (s.vander.sluis@vu.nl) for more information about
participation.

For international students, we explicitly note that you will only obtain
credits for the courses if you successfully pass the course exams as
described in the individual course guides (i.e., participation alone is
not sufficient).
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Global Health
Omschrijving
New and emerging infectious diseases, changing disease patterns, ageing,
rising costs of healthcare – these are problems that add complexity to
the already considerable health challenges the world is facing today.
Many diseases do not stop at national borders, and most health problems
have social, political and economic impacts. The world is more than ever
in need of a vision of health that spans the globe. At the same time,
innovative answers to these challenges emerge, like novel
pharmaceuticals, neurotechnologies, genomics, mhealth (using mobile
phones), field test kits that replace whole laboratories, as well as
innovative funding schemes and care arrangement (e.g. community-based
health care). But how can we make these answers fit the challenges that
are emerging? History shows numerous, at best, not-so-effective health
interventions and unintended consequences. To effectively address these
complex health challenges, global health researcher need to
cross-disciplinary boundaries and interact with health professionals,
patients and others to gain in-depth understanding of global health
problems, and to set out cohesive and strategic action to solve these
problems.
Naam vak Periode Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Double Burden of Disease P2 6EC AB_1109
Drivers of Change in Global Health P2 6EC AB_1108
Community-based Health Interventions P3 6EC AB_1110
Minor Business Administration - New Ways of Doing Business
Omschrijving
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Naam vak Periode Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Omschrijving
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme of 5 compulsory courses,
taught in English. You will become familiar with the development of
economic thought, including the principles of micro- and macroeconomic
theory and key insights from empirical economic analysis. You will gain
insight into the role of economic policy, learning to identify when
markets fail and when policy interventions may provide solutions.
Finally, you learn to take a structured approach to solving practical
problems using economic core concepts. Upon completion you will have a
proven ability to apply sound economic reasoning to a range of issues on
a micro- and macroeconomic level, for example related to labor markets,
social insurance, health and welfare policy, environmental and product
market regulation, fiscal and monetary policy, trade and development
policies.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor. More information is also available on our general Canvas page
https://canvas.vu.nl/courses/27772.
Naam vak Periode Credits Code
Foundations of Macroeconomics P1 6EC E_ME_FMA
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Macroeconomic Policy P2 6EC E_ME_MAEP
Microeconomic Policy P2 6EC E_ME_MIEP
Economic Policy Analysis P3 6EC E_ME_EPA
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Twin Research in Psychology (UM) P2 6EC P_UTWRES
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Street Law Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLaw
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Aarde en Economie jaar 3 verplichte keuze
Omschrijving
Studenten zijn verplicht om mimimaal 6 ec aan vakken te kiezen binnen
deze groep. Keuze is afhankelijk van een eventuele vervolgmaster.
Naam vak Periode Credits Code
Methoden en technieken voor economisch onderzoek P4 6EC AB_450346
Aarde en Economie Honours programma
Omschrijving
De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen deelneemt. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (stp.) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 stp. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 stp.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt.
Facultaire deel Honours programma
Omschrijving
Studenten van de opleiding Aarde en Economie, die aan het Honours
Programma (HP) meedoen, dienen voor het facultaire deel van het HP te
kiezen uit:
- twee cursussen uit de stervariant te kiezen (zie hieronder) (totaal 6
EC)
- een individueel vastgestelde onderwijsmodule (6 EC)
- een individuele onderzoeksmodule (t.w. Honours bachelorthesis, 12 EC)
- een uitbreiding van de reguliere bachelorthesis (1 - 6 EC)
Totaal te behalen: 12-18 EC

Hieronder zijn alle honoursvakken weergegeven die onder de opleiding
Aarde en Economie vallen.
Naam vak Periode Credits Code
Honours Bachelor Thesis Ac. Jaar (sept) 12EC A_HP-I-2
Stervariantcursussen Aarde en economie
Omschrijving
Binnen de opleiding Aarde en economie kennen alle reguliere vakken ook
een stervariant. Dit betreft een 3 EC uitbreiding van het reguliere vak.
Honoursstudenten die interesse hebben een regulier vak uit te breiden
met een stervariant, dienen hiervoor contact op te nemen met de
coördinator van het reguliere vak.

Bij de stervariant wordt aan het gelijknamige studieonderdeel een
individueel literatuuronderzoek toegevoegd naar een onderwerp dat binnen
de cursus aan de orde komt. Over dit literatuuronderzoek rapporteert de
student in een verslag, dat de vorm heeft van een wetenschappelijk
artikel. Het thema van dit literatuuronderzoek wordt in overleg tussen
de docent en de student vastgesteld. Het literatuuronderzoek wordt
individueel begeleid door de docent die voor de cursus verantwoordelijk
is.
Het verslag wordt apart beoordeeld met een cijfer. De beoordeling van de
stervariant telt niet mee in de eindbeoordeling van de cursus zelf. De
studielast van de stervariant van de cursus bedraagt 3 EC.
Faculteitsoverstijgend deel HP
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.