SG_algemeen

Bedrijfskunde

2019-2020

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse ondernemers? Wanneer breid je als bedrijf uit naar het buitenland? Hoe kun je teruglopende verkoopcijfers ombuigen en hoe ga je om met het Internet of Things?

Bedrijfskunde is dé academische opleiding om succesvol een organisatie te managen, zelf te ondernemen of organisaties van advies te voorzien. Bedrijfskunde brengt de noodzaak met zich mee om niet alleen de ‘harde’ en analytische kant van de organisatie, zoals de structuur, de processen en de financiën, maar ook de ‘zachte’ kant, de mensen en de cultuur, goed te kennen. Om die reden leer je binnen de opleiding bedrijfskundige problemen analyseren vanuit acht kerndisciplines: strategie, marketing, finance, management accounting, organisatiekunde, personeelsbeleid, logistiek en informatietechnologie

De bacheloropleiding Bedrijfskunde duurt drie jaar. In het eerste anderhalf jaar van het programma komen de kerndisciplines van bedrijfskunde aan bod: strategie, marketing, finance, management accounting, organisatiekunde, personeelsbeleid en logistiek.

Het tweede semester van jaar 2 vul je in met vakken die jouw specifieke interesse hebben en waarin je je verder wilt specialiseren. Je sluit jaar 2 af met een onderzoeksproject waarin je kennis uit de verschillende vakgebieden en geleerde onderzoeksvaardigheden combineert. In jaar 3 kun je in het eerste semester een minor volgen of in het buitenland studeren. Als je ervaring op wilt doen in het bedrijfsleven, is er ruimte voor een wetenschappelijke stage. In het tweede semester van het derde jaar volg je specialisatievakken ter voorbereiding op een vervolgmaster. Je sluit je bacheloropleiding af met een scriptie.

Voor excellente en ambigieuze studenten is er de mogelijkheid om aanvullend een Honours programma te volgen.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit School of Business and Economics
Eerste jaar bachelor Bedrijfskunde
Omschrijving
Het eerste studiejaar bestaat uit verplichte vakken (totaal 60 EC).
Daarnaast is een Nederlandstalige Taaltoets verplicht.

De opleiding bedrijfskunde laat je vanaf het eerste jaar met de
praktische relevantie van academisch onderzoek kennis maken. Dit beperkt
zich niet tot (gast)colleges en cases binnen de reguliere vakken maar
biedt studenten ook de kans om actief deel te nemen aan onderzoek. In
het eerste jaar nemen de studenten deel aan bestaande
onderzoeksprojecten en worden de resultaten verder geanalyseerd in
vakken zoals Business Statistics. In het vervolg van het programma
worden de studenten actiever betrokken bij de bredere opzet en de
analyse van resultaten. In jaar 1 (periode 1 t/m 5) dien je daarom
deel te nemen aan onderzoek ("research participation").

- Het eindcijfer voor het vak Integration Project wordt pas toegekend
als aan de taaltoets en aan de voorwaarden van het vak Research
Participation I is voldaan.
(Let op: Voor studenten die eerder zijn gestart geldt dat Research
Participation aan Academic Skills blijft gekoppeld).

Omwille van didactische redenen is de deelname aan de werk- en
instructiecolleges in jaar 1 verplicht (zie studiewijzers van specifieke
vakken voor de toepassing ervan).

Op de introductiedag wordt de structuur van het programma toegelicht.
Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer
beschikbaar van de vakken in desbetreffende periode. Hierin vind je
uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van
het vak.

In het eerste jaar geldt een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent
dat je aan het eind van het jaar ten minste 42 studiepunten moet hebben
behaald, plus het vak Business Mathematics (E_BK1_BUSM) om verder te
mogen in je opleiding. Kijk op VUnet voor meer informatie.
Naam vak Periode Credits Code
Business Mathematics P1 6EC E_BK1_BUSM
Business Processes P1 6EC E_BK1_BP
Research Participation I P1+2+3+4+5 0EC E_BK1_RPR1
Economics P2 6EC E_BK1_ECON
Organization Theory P2 6EC E_BK1_ORGT
Academic Skills P3 6EC E_BK1_ACSK
Business Statistics P4 6EC E_BK1_BS
Marketing P4 6EC E_BK1_MKT
Human Resource Management and Organizational Behavior P5 6EC E_BK1_HRMOB
Supply Chain Management P5 6EC E_BK1_SCM
Integration Project P6 6EC E_BK1_IP
Tweede jaar bachelor Bedrijfskunde
Omschrijving
Het tweede jaar bestaat uit verplichte vakken (8 vakken van elk 6 EC en
Research Participation II) en keuzevakken (2 keuzevakken van elk 6
studiepunten; 1 vak in periode 4 en 1 vak in periode 5).

Let op:

- Het eindcijfer voor het vak Research Project wordt pas toegekend als
aan de voorwaarden van Research Participation II is voldaan.

- Om een BSc scriptie traject in jaar 3 te mogen starten en een
begeleider toegekend te krijgen dien je alle vakken van jaar 1 en 2
behaald te hebben vóór februari in jaar 3. Concreet betekent dit dat je
voor toelating tot het scriptietraject in jaar 3 voor de tweedejaars
vakken uit periode 1 nog 2 kansen hebt om deze te behalen en voor de
tweedejaars vakken uit periode 2 en 3 heb je nog 1 kans om deze te
behalen in jaar 3. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Zonder
een afgeronde BSc scriptie kan je de MSc opleiding niet starten.

- Houd bij je keuzemogelijkheden binnen je bacheloropleiding rekening
met de toelatingseisen voor de masteropleiding, die je wellicht na je
bachelor wilt volgen. Ook zul je in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld de
Master Finance) een extra vak moet volgen, bovenop je reguliere
programma.
Derde jaar bachelor Bedrijfskunde
Omschrijving
Het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde is enerzijds gericht op
afronding van je opleiding en verdere integratie en verdieping van de
kennis die je in de eerste twee jaar hebt verworven. Anderzijds is het
een voorbereiding op het volgen van een masteropleiding, hetzij aan deze
faculteit, hetzij elders.

Het derde jaar bestaat uit een minor van 30 EC (of een andere invulling
van de vrije keuzeruimte), één verplicht vak (6 EC), twee
specialisatievakken (2x6 EC) en een thesis (12 EC).

Het tweede semester van het derde jaar volg je samen met de studenten
van de bachelor International Business Administration. Het onderwijs in
het tweede semester is geheel in het Engels.

Houd bij je keuzemogelijkheden binnen je bacheloropleiding rekening
met de toelatingseisen voor de masteropleiding, die je wellicht na je
bachelor wilt volgen. Ook zul je in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld de
Master Finance) een extra vak moet volgen, bovenop je reguliere
programma.
Derde jaar Bachelor Bedrijfskunde – Minor
Omschrijving
Het eerste semester is vrije keuzeruimte. Hierin kun je een minor
kiezen. Iedere minor bestaat uit vijf vakken van ieder 6 EC. Je hebt de
keuze tussen een Faculteitsminor, Universiteitsminor, of een Educatieve
minor. Daarnaast heb je de keuze om een eigen vakkenpakket samen te
stellen. Dit vakkenpakket dient echter wel vooraf goedgekeurd te zijn
door de examencommissie.

Let op: Onderstaande universiteitsminoren mogen níet gevolgd worden door
studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde:
- Business Administration
- Managing Digital Innovation

In plaats van een minor kun je er ook voor kiezen om het eerste semester
in het buitenland te gaan studeren. Kijk voor meer informatie op VUnet >
Serviceplein > Studeren in het buitenland (Uitwisseling).
Faculty Minors SBE
Omschrijving
Underneath the minors that have been developed by the School.
Minor Entrepreneurship
Omschrijving
In SBE’s minor in entrepreneurship, students not only study
entrepreneurs but also become entrepreneurs. This minor is an exciting
set of carefully selected courses that are designed to offer students
fundamental knowledge about entrepreneurship in different contexts and
enhance their entrepreneurial skill sets. The knowledge students gain
from this minor is extremely valuable in today’s labor markets, because
career success increasingly depends on students’ capacity to be
proactive, promote change, and pursue new entrepreneurial initiatives
that create economic and/or social value. Specifically, completing the
minor will allow students to better appreciate the different forms of
entrepreneurship across various contexts, understand the distinct
challenges faced by entrepreneurs, and find creative solutions for
overcoming these challenges. Indeed, both startup and corporate
entrepreneurs often struggle to launch and grow new business ventures
such that knowledge about how to successfully develop new
entrepreneurial initiatives is essential to any student. So if you are
thinking about becoming an entrepreneur, this is definitely the minor
for you. But also if you do not have plans to go in that direction, this
minor is worthwhile because knowledge of entrepreneurship is critical to
anyone who interacts in significant ways with entrepreneurs including
managers in large established firms, consultants, bankers, and
government policy makers.

This minor contains 5 compulsory courses. Instead of the courses Filming
Entrepreneurship and New Venture Creation you may choose to do an
internship. Note that the internship has to be approved by the minor
coordinator in advance.
Naam vak Periode Credits Code
Foundations and Forms of Entrepreneurship P1 6EC E_BK3_FFE
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Enterprising Behavior P2 6EC E_BK3_ENTBEH
Filming Entrepreneurship P2 6EC E_BK3_FE
Internship Minor Entrepreneurship P2+3 12EC E_BK3_IMENT
New Venture Creation P3 6EC E_BK3_NVC
Minor Understanding and Influencing Decisions in Business and Society
Omschrijving
The Department of Marketing offers this SBE minor in collaboration with
the department of Management and Organization Studies in the fall
semester (September-January) starting in the academic year 2016-2017.
The 30 EC programme is entirely taught in English and will allow
students to understand and influence human decision making and behavior
in the context of organizations and their interactions with the world
outside (markets and consumers, but also business partners and
competitors). To achieve this goal, we rely on recent insights from
behavioral economics and psychology.
Upon completion of this minor, students will be able to:
- Understand how decisions and behavior are influenced by the physical
and social environments and the decision making strategies that are
used.
- Based on this knowledge, develop strategies to influence (e.g.,
through "nudging") the behavior of others in order to achieve business
and societal goals, such as increasing sales or reducing environmental
pollution.
- Analyze historical and every day examples of leadership in order to
improve (your own) leadership skills and the output of teams and
organizations
- Apply negotiation strategies to achieve optimal results in terms of
outcomes (distributive negotiations) and relationships among parties
involved (integrative negotiations).
- Reflect on the ethical aspects of such influence strategies

The minor is relevant to:
- All students in Business Administration and Economics
- All students from other bachelor programmes that are interested in
decision making and influencing other people’s behavior (e.g. health
science, communication science, psychology, social sciences).

This minor contains 5 compulsory courses. Instead of the courses
Designing Interventions in Business and Society and Managing
Negotiations: Getting to Yes you may choose to do an internship. Note
that the internship has to be approved by the minor coordinator in
advance.
Naam vak Periode Credits Code
Judgment and Decision Making P1 6EC E_BK3_JDM
Leadership: Mobilizing People P1 6EC E_BK3_LMP
Managing Negotiations: Getting to Yes P2 6EC E_BK3_MNGY
Nudge: Influencing Behavior P2 6EC E_BK3_NIB
Internship Minor Understanding and Influencing Decisions in Business and Society P2+3 12EC E_BK3_IMUID
Designing Interventions in Business and Society P3 6EC E_BK3_DIBS
Minor Accounting, Organizations and Society
Omschrijving
Financial information systems are part of a company’s infrastructure. A
thoroughly understanding of the context in which companies operate is
required to be able to design effective information systems. Completing
this minor will allow students to understand the effects of integrating
traditional bookkeeping with the application of latest IT developments,
the legal and societal role of good Corporate Governance as well as the
importance of organizational behavior and decision making.

The minor contains 5 compulsory courses.

Note: all courses are mandatory for students who want to become licensed
auditors in the Netherlands (registeraccountant).
Naam vak Periode Credits Code
Accounting and IT Systems I P1 6EC E_EBE3_AIT1
Organizational Behavior and Decision Making P1 6EC E_EBE3_OBDM
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
Corporate Governance and Accountibility P2 6EC E_EBE3_CGA
Tax and Organizations P3 6EC E_EBE3_TO
Minor Health Care Management
Omschrijving
The minor Health Care Management is a joint programme offered by the
School of Business and Economics (SBE) and the Faculty of Earth and Life
Sciences (FALW). It is open to all bachelor students from the VU, from
other Dutch universities and from universities abroad.

This minor discusses health care policy from an economic perspective and
deals with management of health care organizations, using economic,
organization, accounting and finance theories and methods. It offers
students in economics and business sciences the opportunity to use
economic and organizational theories which enables them to gain in-depth
knowledge about the cure and care sector. The minor is also useful for
students from other faculties who have studied health care issues from
another perspective, like medicine, social sciences, life sciences and
behavioral and movement sciences. The minor may be especially helpful
for those students who consider working in policy development or
managerial positions within the health care sector. The minor relates to
two major VU themes: Human & Life Sciences en Professional Services.

The minor focuses on the following themes:
- The economic effects of health, illness, demographic developments and
aging.
- The role of government intervention in the health care market,
positive and negative economic implications of regulation.
- Structure and functioning of care and cure markets, and the way health
care supply meets health care demand.
- The role of health insurance arrangements in influencing health care
supply.
- Policy issues around health care regulation, accessibility of care,
cost control and health care quality.
- Financial management of health care organizations in their pursuit of
health care productivity, cost effectiveness and quality.
- Management of health care organizations, the role of management in
steering and controlling professionals, leadership, and communication.

The minor enables students to analyze the effectiveness of health care
policies, to analyse complex issues related to financing and controlling
health care institutions, and to improve internal management issues
within health care organizations.

The minor contains 5 compulsory courses.
Naam vak Periode Credits Code
Economics of the Dutch Health Care System P1 6EC E_EBE3_EDHCS
Health Economics P1 6EC E_EBE3_HEC
Economic Assessment of Health Care P2 6EC E_EBE3_EAHC
Financial Management in Health Care Organizations P2 6EC E_EBE3_FMHCO
Health Care Management P3 6EC E_EBE3_HCM
Minor Real Estate Economics and Finance
Omschrijving
Why does economic activity concentrate in specific locations? How do
real estate developers react to the strong demand for space at these
focal points? What are the implications for the surrounding urban areas?
Should the government provide guidance through land use policy? These
questions illustrate a number of important topics that will be dealt
with in the Minor Real Estate Economics and Finance. You will learn what
economic analysis contributes to our understanding of how cities evolve
and what role policy can play. You gain insight into the functioning of
real estate markets, including their volatility and apparent lack of
efficiency.

The minor contains 5 compulsory courses.
Naam vak Periode Credits Code
Real Estate Finance and Urban Development P1 6EC E_EBE3_REFUD
Real Estate Investment P1 6EC E_EBE3_REI
Behavioral Finance and Real Estate P2 6EC E_EBE3_BFRE
Urban Economics and Real Estate P2 6EC E_EBE3_UERE
Real Estate Economics and Finance Research Project P3 6EC E_EBE3_REEFR
Minor Risk Management for Financial Institutions
Omschrijving
The minor highlights risk issues from different perspectives, such as
human behaviour, methods and techniques, financial markets and
supervision, and technological innovation. You will gain insights how
financial institutions work and analyse their business models and risk
issues. The minor emphasises the importance of a holistic view including
behavioral finance. Finally, the risks of new developments will be
discussed. What is the impact of new financial technologies (FinTech’s
and Big Data) and how can you mitigate cybercrime.

The minor contains 5 compulsory courses.
Naam vak Periode Credits Code
Risk Management for Financial Institutions P1 6EC E_EBE3_RMFI
Risk Management in Banking P1 6EC E_EBE3_RMB
Behavioral Finance and Real Estate P2 6EC E_EBE3_BFRE
New Developments in Risk Management P2 6EC E_EBE3_NDRM
A Big Risk Experience P3 6EC E_EBE3_BRE
Minor Applied Econometrics: A Big Data Experience for All
Omschrijving
An in-depth introduction to Econometrics. The Minor Applied Econometrics
provides a thorough introduction to econometric methods and techniques
with an emphasis on how to implement and carry out the methods in
empirical studies and how to interpret the results. The key steps of
model formulation, parameter estimation, diagnostic checking, hypothesis
testing, model selection and empirical analysis are given extensive
attention throughout the different courses. Apart from the fundamentals
of econometrics, much emphasis is given to how econometric methods are
carried out in different empirical settings and studies. Particular
attention will be given to issues related to "big data" in the context
of different disciplines in economics and business.

The minor consists of two tracks: a regular and a technical track. The
regular track contains five mandatory courses. The technical track
consists of obligatory and elective courses. Also, an internship is
possible (in both tracks); in that case one of the courses in period 2
plus the period 3 course can be dropped).
Minor E-Business and Online Commerce
Omschrijving
Business-related interactions are increasingly facilitated by various
Information & Communication Technologies - from websites and social
media to Enterprise Systems, from mobile devices to EDI. In the minor E-
business and online commerce, this development is viewed from different
disciplines, yet with an integrative perspective. With a focus on
Business-to-Consumer online commerce (although taking into account
Business-to-Business and Consumer-to-Consumer interaction as well), we
address the Marketing, Logistics and Information Systems-related aspects
of E-Business. This minor provides students with an in-depth knowledge
of the full range of business aspects related to E-business - from
consumer interaction to fulfillment, and from marketing strategy to
data, analytics and information systems. This knowledge will be applied
in answering both academic and practical questions. Also, students will
be stimulated to critically reflect on the business and ethical issues
related to E-business and online commerce.

For who?
This minor is relevant to students from both the business administration
(BK/IBA) and the economics and business economics (EBE) programme. For
EBE students, this minor is relevant since commerce is a crucial factor
from both a macro-economic and a business economics perspective. As
interactions between business and customers increasingly move to the
online world, this has far reaching economic implications at several
levels.

This minor contains 5 compulsory courses. Instead of the courses
Emerging Technologies for E-Business and Online Commerce and Information
Systems in E-Business and Online Commerce you may choose to do an
internship. Note that the internship has to be approved by the minor
coordinator in advance.
Naam vak Periode Credits Code
Consumer Science for Online Commerce P1 6EC E_IBA3_CSOC
Introduction to E-Business and Online Commerce P1 6EC E_IBA3_IEOC
E-Commerce Supply Chain Management P2 6EC E_IBA3_ESCM
Information Systems in E-Business and Online Commerce P2 6EC E_IBA3_ISEOC
Internship Minor E-business and Online Commerce P2+3 12EC E_IBA3_IMEOC
Emerging Technologies for E-Business and Online Commerce P3 6EC E_IBA3_ETEOC
Minor Sustainability: Management and Innovation
Omschrijving
Sustainable development is one of the key challenges for the 21st
century. The minor on Sustainability and Innovation offers students a
programme rooted in business and economics to explore how innovation can
contribute to sustainable development. Sustainability builds on the
understanding that actions ‘here and now’ have effects in other places,
for other people, at other moments in time. This leads to grand
challenges such as problems with global warming, water, energy, and
poverty. Yet, addressing such grand challenges offers opportunities for
business as well, and many leading companies and new start-ups are
reaping such opportunities. Through sustainable innovations like
renewable energy solutions, micro loans, circular business models, and
‘sharing economy’ platforms emerging businesses tap into growth markets.
Characteristic of these opportunities is that they create shared value:
they do not only create profit, but also create value for planet and
people.

In this minor, students will learn how to turn global and local
sustainability issues into business opportunities, and learn how to
apply this knowledge to design strategies, value chains, and
innovations. With its academically and practically challenging
programme, this minor aims to inspire students that wish to take on an
entrepreneurial role in society by joining an established firm, a
government agency, or by starting a firm themselves.

This minor is especially interesting for:
- Future managers who want to understand how sustainability can be
implemented in existing business
- Entrepreneurs / intrapreneurs who want exploit the opportunities
sustainability offers
- Future consultants in sustainability, strategic business consultants,
or government policy consultants
- Students who want to be active in NGO’s or other societal
organizations

This minor contains 5 compulsory courses. The minor programme will be
taught in English. Instead of the courses Marketing Sustainable
Innovations and Organizing Sustainable Innovation you may choose to do
an internship. Internships should be aligned with a topic addressed in
the minor and should be initiated by students. Proposals for an
internship need approval from the minor coordinator in advance.

Coordinator: Philipp Tuertscher Department of Information, Logistics and
Innovationphilipp.tuertscher@vu.nl.
Naam vak Periode Credits Code
Grand Challenges for Sustainability P1 6EC E_IBA3_GCS
Shared Value Creation P1 6EC E_IBA3_SVC
Organizing Sustainable Innovation P2 6EC E_IBA3_OSI
Sustainable Supply Chain Management P2 6EC E_IBA3_SSCM
Internship Minor Sustainability and Innovation P2+3 12EC E_IBA3_IMSI
Marketing Sustainable Innovations P3 6EC E_IBA3_MSI
University Minors BK
Omschrijving
Studenten Bedrijfskunde mogen alle universiteitsminoren volgen, met
uitzondering van de universiteitsminoren Business Administration en
Managing Digital Innovation.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory, consciousness, personality),
of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Intekenen
TARGET GROUP: Third year BSc students alpha and gamma topics (e.g.,
Sociology, Psychology, Economics, Law, Artificial Intelligence) and
students from Lifesciences (e.g., Biology, Fysics, Chemistry, Medicine,
Movement Science, Nutrition) with a broad interest.

ENTRY REQUIREMENTS: Bachelor: 90 ECTS, HBO: 120 ECTS

Due to overlap in curriculum, this minor is NOT open for students from
Biomedical Sciences-VU and Health & Life Sciences-VU. These students, as
well as students who plan to pursue a career in Neuroscience, are
advised to sign up for the more specialised minor
Biomolecular/Neurosciences. Please contact the minor coordinator dr
Sophie van der Sluis (s.vander.sluis@vu.nl) for more information about
participation.

For international students, we explicitly note that you will only obtain
credits for the courses if you successfully pass the course exams as
described in the individual course guides (i.e., participation alone is
not sufficient).
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme of 5 compulsory courses,
taught in English. You will become familiar with the development of
economic thought, including the principles of micro- and macroeconomic
theory and key insights from empirical economic analysis. You will gain
insight into the role of economic policy, learning to identify when
markets fail and when policy interventions may provide solutions.
Finally, you learn to take a structured approach to solving practical
problems using economic core concepts. Upon completion you will have a
proven ability to apply sound economic reasoning to a range of issues on
a micro- and macroeconomic level, for example related to labor markets,
social insurance, health and welfare policy, environmental and product
market regulation, fiscal and monetary policy, trade and development
policies.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor. More information is also available on our general Canvas page
https://canvas.vu.nl/courses/27772.
Naam vak Periode Credits Code
Foundations of Macroeconomics P1 6EC E_ME_FMA
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Macroeconomic Policy P2 6EC E_ME_MAEP
Microeconomic Policy P2 6EC E_ME_MIEP
Economic Policy Analysis P3 6EC E_ME_EPA
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Twin Research in Psychology (UM) P2 6EC P_UTWRES
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Street Law Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLaw
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Education Minor BK
Omschrijving
Studenten Bedrijfskunde kunnen de Educatieve minor Economie volgen. Kijk
op https://minor.vu.nl/nl/minoren/educatieve-minor/index.aspx voor meer
informatie.
Third year Bachelor (International) Business Administration - Specialization
Omschrijving
Choose a specialization. Each specialization contains two courses and a
thesis.
Third year Bachelor (International) Business Administration - Specialization Economics
Omschrijving
The specialization Economics consists of two courses plus a thesis.

The course Inclusive Growth and Sustainability, as well as the thesis,
are compulsory. Furthermore, you may choose between Microeconomics II
and Public Economics. Note that the course Microeconomics II will be
lectured in the Dutch language; therefore non-Dutch speaking IBA
students have to opt for the course Public Economics.
Naam vak Periode Credits Code
Microeconomics II P4 6EC E_EBE2_MICEC
Public Economics P4 6EC E_EBE2_PE
Inclusive Growth and Sustainability P5 6EC E_EBE3_IGS
Third year Bachelor (International) Business Administration - Specialization Finance
Omschrijving
The specialization Finance consists of two courses plus a thesis. Please
be aware that, in case you like to enter the master Finance after your
BSc, you need to pass an additional course, namely Financial Markets and
Institutions (E_EBE3_FMI).
Naam vak Periode Credits Code
Financial Modelling and Derivatives P4 6EC E_IBK3_FMD
Investments P5 6EC E_EBE3_INVES
Honours programme
Omschrijving
The Honours Programme (HP) contains 30 EC on top of the regular
programme and offers several advantages to ambiguous students. All
honours courses are special courses that are only accessible to honours
students.

The increased study load is 30 EC of honours courses (or more if you
prefer). The programme consists at least 12 credits SBE honours
courses, of at least 12 credits Interdepartmental honours courses and 6
credits for an elective that you are free to choose within all honours
courses offered either by our School or elsewhere by Vrije Universiteit,
the University of Amsterdam and Amsterdam University College.

For more information, take a look at
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-programme/
SBE Honours Courses
Omschrijving
The SBE honours courses of the Honours Programme are taught mainly in
the evening by lecturers from our School. The classes are small and you
will be expected to give presentations, write papers and make an active
contribution to discussions.

The 6 credits of the Research Assistantship count only as elective and
not as credits to fulfill the 12 credits of SBE honours courses.

You have to choose at least 12 credits of SBE honours courses from the
list below. Enrollment into these courses is via VUnet, except for a
Research Assistentship.
Naam vak Periode Credits Code
Research Assistantship Honours Course Ac. Jaar (sept) 6EC E_HP2_RASS
Behavioral Game Theory P2 6EC E_HP2_BGT
Contemporary Perspectives in Corporate Strategy P4 6EC E_HP1_CPCS
Economics of Globalization: A Transaction Cost Perspective P4 6EC E_HP1_EGTC
Bubbles and Crashes P5 6EC E_HP1_BC
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Naam vak Periode Credits Code
%longEN% 8EC OH_EXT1
Climate Change 6EC OH_CC
God-Man-World 6EC OH_GMW
Governing Security 6EC OH_GS
Health and Psychosocial Factors in older Persons 6EC OH_HPF
How to survive 2050 6EC OH_HTS
HP UvA: Carte Blanche 6EC OH_UCB
HP UvA: creativiteit 6EC OH_UCREA
HP UvA: Learning Lab 6EC OH_ULL
Illness-Image-Metaphor: Cancer in public discourse 6EC OH_IIM
Impact of an Empire 6EC OH_IE
Labyrint 12EC OH_ULA
Life and Work 6EC OH_LAW
Masters of Suspicion (HP UvA) 6EC OH_UMS
Power and Change 6EC OH_UPC
Religion, Identity, Conflict 6EC OH_RIC
The Future Entrepreneur 6EC OH_FE
The Roman Empire 6EC OH_TRE
Theories of Consciousness 6EC OH_TOC
Brain and Behavior Semester 1 6EC OH_BAB
Extra cursussen voor toelating tot een van de Masteropleidingen van SBE
Omschrijving
Na de bacheloropleiding kun je je verder specialiseren in een
masteropleiding. De masteropleiding is een wetenschappelijke opleiding,
waarbij niet alleen het doen van onderzoek, maar ook de toepassing van
de wetenschap centraal staat. Zo neemt in alle masteropleidingen van
onze faculteit het zelfstandig opzetten en uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt er
ook veel met cases gewerkt. Alle masteropleidingen zijn Engelstalig.

Op masters.vu.nl vind je per masteropleiding de toelatingseisen. Op de
introductiepagina van deze studiegids vind je een link naar de
specifieke vakken die als toelatingseis gelden voor de masteropleidingen
van SBE.

Voor de meeste masters geldt dat je binnen je bachelor de specialisatie
of track kunt volgen in die richting en dan direct kunt doorstromen naar
die master. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk en zul je
extra vakken bovenop je bachelorprogramma moeten volgen voor toelating.

In onderstaande lijst staan alle vakken die niet binnen je curriculum
vallen. Mocht je een van onderstaande vakken moeten volgen om toegelaten
te kunnen worden tot je gewenste masteropleiding, dan kun je je hiervoor
op de gebruikelijke manier intekenen via de intekenmodule in VUnet.
Naam vak Periode Credits Code
Analysis I P1+2 6EC X_400641
Econometrics I P1+2 6EC E_EOR2_TR1
Numerical Methods P1+2 6EC E_EOR2_NUME
Operations Research I P1+2 6EC E_EOR2_OR1
Probability Theory P1+2 6EC E_EOR1_PT
Econometrics III P4 6EC E_EOR3_TR3
Financial Accounting P4 6EC E_EBE2_FAC
Financial Markets and Institutions P4 6EC E_EBE3_FMI
Microeconomics II P4 6EC E_EBE2_MICEC
Quantitative Research Methods III - Economics and Finance P4 6EC E_EBE3_QRMEF
Analysis II P4+5 6EC X_400642
Econometrics II P4+5 6EC E_EOR2_TR2
Operations Research II P4+5 6EC E_EOR2_OR2
Statistics P4+5 6EC E_EOR1_STAT
Financial Econometrics P5 6EC E_EOR3_FTR
Management Accounting P5 6EC E_EBE2_MANAC
Programming for Economists P6 6EC X_400644
Bachelor Bedrijfskunde - Overgangsregelingen als gevolg van curriculumwijzigingen
Omschrijving
In geval van curriculumwijzigingen geldt een overgangsregeling voor
ouderejaarsstudenten die nog vakken uit oude curriculum moeten behalen.
De overgangsregeling staan vermeld op VUnet,
http://sbe.vu.nl/transitionalarrangements
Naam vak Periode Credits Code
Empirical Marketing P1 6EC E_EOR3_EMKT