SG_algemeen

Farmaceutische Wetenschappen

2019-2020

De opleiding Farmaceutische Wetenschappen richt zich op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, op het doen van wetenschappelijk onderzoek hiernaar en op de toepassing van de verworven kennis. Het is een combinatie van Scheikunde en Biologie.

Binnen de bacheloropleiding doe je kennis en praktische ervaring op van alle gebieden binnen de Farmaceutische Wetenschappen: Farmacologie (hoe kan je een ziekte genezen?), Toxicologie (is het medicijn veilig?), Organische synthese (hoe ontwerp en maak je een medicijn?), Biomoleculaire analyse (welk molecuul is dit en hoeveel heb ik er van?), en Computationele chemie (waarom heeft een molecuul bepaalde eigenschappen?).

In het eerste jaar krijg je basisvakken als moleculaire principes, biochemie, en organische chemie, naast het aanleren van laboratorium vaardigheden. In het tweede jaar is er een verdieping waarbij de theorie veelal parallel aan een practicum wordt gegeven. In het derde jaar kan de student de kennis en kunde toepassen in een eigen onderzoeksproject. Gedurende de gehele bachelor is er aandacht voor algemene academische vorming en maatschappelijk verantwoord handelen door middel van een tutoraat.

De bachelor FAR geeft de mogelijkheid toegelaten te worden tot een masteropleiding in de Farmaceutische Wetenschappen (bv Drug Discovery and Safety), Life Sciences of Chemistry domeinen. Dit kan een onderzoeksrichting zijn, maar ook een opleiding op het gebied van Communicatie, Educatie (leraar Scheikunde) of een meer maatschappijgerichte opleiding.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Farmaceutische Wetenschappen vervallen vakken
Omschrijving
Per 01-09-2015 vervallen vakken. Voor vakken met een veegtentamen kunnen
alleen studenten die dit veegtentamen moeten doen, zich inschrijven via
de balie van het OWB.
Farmaceutische Wetenschappen jaar 1
Omschrijving
Programma eerste jaar voor studenten gestart in 2017/2018

In het eerste jaar zijn alle vakken verplicht, er zijn geen keuzevakken.
Het programma in het eerste jaar vormt een basis; het geeft een eerste
overzicht van de Farmaceutische Wetenschappen en is bedoeld als een
verbreding van de kennis op diverse terreinen.

Het eerste jaar van de bacheloropleiding heeft een oriënterende en
selecterende functie. De student kan zich tijdens het eerste studiejaar
oriënteren op
de gekozen opleiding, dat wil zeggen: Voldoet de opleiding aan de
verwachting en is men er geschikt voor. Het programma van het eerste
jaar geeft een eerste overzicht van de opleiding en geeft een verbreding
van de kennis.

De selecterende functie komt vooral tot uiting in de studieresultaten.
De studieresultaten worden gevolgd door de studieadviseur. Als het nodig
is worden studenten opgeroepen voor een gesprek. Op grond van de cijfers
ontvangt elke eerstejaars aan het eind van het eerste jaar schriftelijk
een bindend studieadvies.
Naam vak Periode Credits Code
Tutoraat 1b voor FAR Ac. Jaar (sept) 0EC X_000031
Blusinstructie: Praktijk S&F/N&S/SBI incl MNW. P1 0EC X_000002
Blusinstructie: Theorie P1 0EC X_000003
Cellulaire biochemie P1 6EC X_430624
Taaltoets Nederlands BETA colleges Information Sciences en Natural Sciences and Mathematics P1 0EC X_TAALTOETS
Calculus P1+2 6EC X_400617
Moleculaire principes P1+2 6EC X_430580
Tutoraat 1a voor FAR P1+2+3 0EC X_000030
Basis natuurkunde P2 3EC X_430622
Basispracticum farmacochemie P2 3EC X_430561
Innovatieproject geneesmiddelen P3 6EC X_435095
Linear algebra voor FAR P4 3EC X_430625
Organische structuur en biologische activiteit P4 3EC X_430623
Organische structuur en chemische reactiviteit P4 3EC X_430626
Thermodynamica P4 3EC X_430627
Farmacokinetiek en ADME processen P5 6EC X_430617
Identificatietechnieken P5 6EC X_435081
Practicum bio-analytische chemie P6 6EC X_430577
Farmaceutische Wetenschappen jaar 2
Omschrijving
Programma tweede jaar voor studenten gestart in 2016/2017

In het tweede studiejaar wordt beoogd een verdieping van kennis, inzicht
en vaardigheden op deelgebieden van de Farmaceutische Wetenschappen tot
stand te brengen. Meestal wordt een theoretisch vak direct gekoppeld aan
een practicum. Dit vormt de basis voor de differentiatie in het derde
jaar.

Je volgt het verplichte onderdeel Studie en Loopbaan in periode
4, als onderdeel van tutoraat 2. Tijdens deze cursus wordt er expliciet
aandacht besteed aan je competenties en vaardigheden, zodat je je bewust
wordt van je sterke punten. Daarnaast krijg je meer inzicht in
keuzemogelijkheden binnen de opleiding en mogelijkheden na de
bacheloropleiding.
Naam vak Periode Credits Code
Tutoraat 2 voor FAR Ac. Jaar (sept) 0EC X_000032
Moleculaire farmacologie P1 6EC XB_43001
Practicum moleculaire farmacologie P1 6EC XB_43003
Organische chemie en synthese P2 6EC XB_43002
Statistiek voor FAR P2 6EC XB_43006
Synthese practicum P3 6EC X_435192
Bio-analyse en farmaceutische toxicologie P4 6EC XB_43000
Practicum moleculaire toxicologie P4 6EC XB_43004
Moleculaire modeling voor farmacochemici P5 6EC X_435103
Structure Biology P5 6EC X_430080
Project moderne ontwikkelingen in de farmaceutische wetenschappen P6 6EC XB_43005
Farmaceutische Wetenschappen jaar 3
Omschrijving
Programma derde jaar voor studenten gestart in 2015/2016

Het derde jaar start met de minor van 30 EC. Je kunt je verdiepen in de
Farmaceutische Wetenschappen (keuze tussen de Biologische en de
Moleculaire FAR-minor), maar ook juist een verbredende minor kiezen
zoals SBI voor
Science studenten. Daarnaast is er in het tweede semester 18 EC
keuzeruimte. Wanneer je een verbredende minor hebt gedaan, moet je deze
keuzeruimte gebruiken om een eindproject binnen de farmaceutische
wetenschappen te doen. Wanneer je de verdiepende minor hebt gedaan, kun
je deze keuzeruimte invullen met keuzevakken. Bijvoorbeeld de cursussen
oriëntatie op de C-, E-, en M-variant zijn in het tweede semester
geprogrammeerd.


Voor het bachelorproject geldt de ingangseis dat studenten die in
periode 2 hun bachelorproject aanvangen minimaal 102 EC behaald dienen
te hebben op 31 juli, en voor studenten die in periode 5 hun
bachelorproject aanvangen minimaal 120 EC behaald dienen te hebben op 15
februari voorafgaand aan het project. Bovendien dienen deze studenten
alle eerstejaarsvakken behaald te hebben.
Farmaceutische Wetenschappen minoren
Universiteitsminoren
Omschrijving
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory, consciousness, personality),
of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Intekenen
TARGET GROUP: Third year BSc students alpha and gamma topics (e.g.,
Sociology, Psychology, Economics, Law, Artificial Intelligence) and
students from Lifesciences (e.g., Biology, Fysics, Chemistry, Medicine,
Movement Science, Nutrition) with a broad interest.

ENTRY REQUIREMENTS: Bachelor: 90 ECTS, HBO: 120 ECTS

Due to overlap in curriculum, this minor is NOT open for students from
Biomedical Sciences-VU and Health & Life Sciences-VU. These students, as
well as students who plan to pursue a career in Neuroscience, are
advised to sign up for the more specialised minor
Biomolecular/Neurosciences. Please contact the minor coordinator dr
Sophie van der Sluis (s.vander.sluis@vu.nl) for more information about
participation.

For international students, we explicitly note that you will only obtain
credits for the courses if you successfully pass the course exams as
described in the individual course guides (i.e., participation alone is
not sufficient).
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Global Health
Omschrijving
New and emerging infectious diseases, changing disease patterns, ageing,
rising costs of healthcare – these are problems that add complexity to
the already considerable health challenges the world is facing today.
Many diseases do not stop at national borders, and most health problems
have social, political and economic impacts. The world is more than ever
in need of a vision of health that spans the globe. At the same time,
innovative answers to these challenges emerge, like novel
pharmaceuticals, neurotechnologies, genomics, mhealth (using mobile
phones), field test kits that replace whole laboratories, as well as
innovative funding schemes and care arrangement (e.g. community-based
health care). But how can we make these answers fit the challenges that
are emerging? History shows numerous, at best, not-so-effective health
interventions and unintended consequences. To effectively address these
complex health challenges, global health researcher need to
cross-disciplinary boundaries and interact with health professionals,
patients and others to gain in-depth understanding of global health
problems, and to set out cohesive and strategic action to solve these
problems.
Naam vak Periode Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Double Burden of Disease P2 6EC AB_1109
Drivers of Change in Global Health P2 6EC AB_1108
Community-based Health Interventions P3 6EC AB_1110
Minor Business Administration - New Ways of Doing Business
Omschrijving
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Naam vak Periode Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Omschrijving
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme of 5 compulsory courses,
taught in English. You will become familiar with the development of
economic thought, including the principles of micro- and macroeconomic
theory and key insights from empirical economic analysis. You will gain
insight into the role of economic policy, learning to identify when
markets fail and when policy interventions may provide solutions.
Finally, you learn to take a structured approach to solving practical
problems using economic core concepts. Upon completion you will have a
proven ability to apply sound economic reasoning to a range of issues on
a micro- and macroeconomic level, for example related to labor markets,
social insurance, health and welfare policy, environmental and product
market regulation, fiscal and monetary policy, trade and development
policies.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor. More information is also available on our general Canvas page
https://canvas.vu.nl/courses/27772.
Naam vak Periode Credits Code
Foundations of Macroeconomics P1 6EC E_ME_FMA
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Macroeconomic Policy P2 6EC E_ME_MAEP
Microeconomic Policy P2 6EC E_ME_MIEP
Economic Policy Analysis P3 6EC E_ME_EPA
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Twin Research in Psychology (UM) P2 6EC P_UTWRES
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Street Law Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLaw
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Vrije minor Farmaceutische Wetenschappen
Omschrijving
Neem als Farmaceutische Wetenschappen student voor vragen over je vrije
minor contact op met de studieadviseur (Studieadviseur.sf.beta@vu.nl).
Biologische minor Farmaceutische wetenschappen
Omschrijving
De minor bestaat uit twee vakken en een bachelorstage van 3 maanden. De
vakken behandelen mechanismen van een aantal belangrijke ziekten zoals
kanker, atherosclerose ('aderverkalking') en AIDS. De nadruk ligt
hierbij op de moleculaire processen die een rol spelen bij het ontstaan
van de ziekte, en hoe informatie hierover kan worden gebruikt om nieuwe
diagnostiek en behandelingsmethoden te ontwikkelen. Gebruik van
biotechnologie, biotherapeutics, antilichamen en drug delivery, vaccins
en immunologie, en advanced analytics worden behandeld als
pharmaceuticals met een biologische basis.

Tijdens de minor zal je meedoen met een simulatiespel, waarin je met een
groepje het beleid van een farmaceutisch bedrijf moet vormgeven. Je zal
als managers leiding moeten geven aan de ontwikkeling van een nieuw
medicijn en daarbij het budget niet uit het oog verliezen. Hierbij leer
je wat er allemaal komt kijken bij het onderzoek aan moleculen, die in
aanmerking komen om ontwikkeld te worden tot medicijnen.
Bekijk deze link voor een beter beeld van de simulatie:
https://youtu.be/n7Ljxg-YzDQ

Het vak Project Ziekten, Moleculen en Beeldvorming behandelt mechanismen
van een aantal belangrijke ziekten. De nadruk ligt hierbij op
moleculaire processen die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte,
en hoe informatie hierover kan worden gebruikt om nieuwe diagnostiek en
behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Het vak Biopharmaceuticals gaat over onderwerpen als biotechnologie,
biotherapeutics, antilichamen en drug delivery, vaccins en immunologie,
en advanced analytics.

Voor meer informatie over de vakken, bezoek onze studiegids.
Naam vak Periode Credits Code
Biopharmaceuticals P1 6EC XB_43012
Project ziekten, moleculen en beeldvorming P1 6EC X_430607
Farmaceutische Wetenschappen jaar 3 bachelorproject
Omschrijving
Verplichte keuze van maximaal 1 project uit onderstaande lijst op het
gebied van de Farmaceutische Wetenschappen. Een regulier bachelorproject
heeft een omvang van 18 EC. Studenten die deelnemen aan het Honours
programme hebben de mogelijkheid het bachelorproject uit te breiden met
6 EC (via vakcode X_HP002)).

Er geldt een ingangseis: Studenten die in periode 2 starten met hun
Bachelorproject dienen minimaal 102 EC te hebben behaald op 31 juli, en
studenten die in periode 5 hun bachelorproject aanvangen dienen minimaal
120 EC behaald te hebben op 15 februari voorafgaand aan het project.
Bovendien dienen alle eerstejaarsvakken en alle practica
behaald te zijn.

Aanmelden voor een bachelorproject kan in juni voor een project in
periode 2-3 en de periode 1 dec t/m 15 januari voor een project in
periode 5-6.
Aanmelden kan via de canvas community van het bachelorproject FAR
(https://canvas.vu.nl/enroll/X9MWXH).
Zie daar de stagehandleiding FAR voor alle regels en richtlijnen. Voor
vragen kun
je contact opnemen met de stagecoördinator via
internships_sf.beta@vu.nl.
Naam vak Periode Credits Code
Bachelorproject farmacochemie - bioanalyse (IVM) P2+3, P5+6 18EC XB_430643
Bachelorproject farmacochemie - Biomolecular Analysis P2+3, P5+6 18EC XB_430524
Bachelorproject farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430618
Bachelorproject farmacochemie - Drug Discovery & Target Finding P2+3, P5+6 18EC XB_430530
Bachelorproject farmacochemie - Drug Disposition & Safety Assessment P2+3, P5+6 18EC XB_430536
Bachelorproject farmacochemie - Synthetic Bio-Organic Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430621
Bachelorproject farmacochemie - Theoretical Biochemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430629
Bachelorproject farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling P2+3, P5+6 18EC XB_430533
Bachelorproject farmacochemie – Structural Chemical Biology P2+3, P5+6 18EC XB_0012
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430527
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Peptide Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0011
Bachelorproject Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0001
Moleculaire minor Farmaceutische Wetenschappen
Omschrijving
De minor bestaat uit twee vakken en een bachelorstage van 3 maanden. De
vakken behandelen de processen die nodig zijn voor het ontwerpen en
synthetiseren van moleculen die gebruikt kunnen worden voor
diagnostische technieken en als medicijnen. Hierbij is het belangrijk om
rekening te houden met de verschillende eigenschappen van de moleculen
en de mogelijke consequenties in het menselijk lichaam.

Tijdens de minor zal je meedoen met een simulatiespel, waarin je met een
groepje het beleid van een farmaceutisch bedrijf moet vormgeven. Je zal
als managers leiding moeten geven aan de ontwikkeling van een nieuw
medicijn en daarbij het budget niet uit het oog verliezen. Hierbij leer
je wat er allemaal komt kijken bij het onderzoek aan moleculen, die in
aanmerking komen om ontwikkeld te worden tot medicijnen.
Bekijk deze link voor een beter beeld van de simulatie:
https://youtu.be/n7Ljxg-YzDQ

Het vak Radiofarmacochemie:
gaat over een combinatie van synthese (inclusief mogelijke
retro-synthese) en de speciale eisen voor het werken met radioactive
isotopen. Het vak gaat ook in op biomarkers en chemical biology tools.

Het vak Drug Design en Synthese:
gaat over heterocyclische chemie en de rol van heterocycli in
medicijnen, oa. fysisch chemische eigenschappen, toxicologische
eigenschappen, ADME eigenschappen en moleculaire interacties met eiwit
targets (computational design).


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.
Naam vak Periode Credits Code
Drug Design & Synthesis P1 6EC XB_43010
Radiofarmacochemie P1 6EC XB_43014
Farmaceutische Wetenschappen jaar 3 bachelorproject
Omschrijving
Verplichte keuze van maximaal 1 project uit onderstaande lijst op het
gebied van de Farmaceutische Wetenschappen. Een regulier bachelorproject
heeft een omvang van 18 EC. Studenten die deelnemen aan het Honours
programme hebben de mogelijkheid het bachelorproject uit te breiden met
6 EC (via vakcode X_HP002)).

Er geldt een ingangseis: Studenten die in periode 2 starten met hun
Bachelorproject dienen minimaal 102 EC te hebben behaald op 31 juli, en
studenten die in periode 5 hun bachelorproject aanvangen dienen minimaal
120 EC behaald te hebben op 15 februari voorafgaand aan het project.
Bovendien dienen alle eerstejaarsvakken en alle practica
behaald te zijn.

Aanmelden voor een bachelorproject kan in juni voor een project in
periode 2-3 en de periode 1 dec t/m 15 januari voor een project in
periode 5-6.
Aanmelden kan via de canvas community van het bachelorproject FAR
(https://canvas.vu.nl/enroll/X9MWXH).
Zie daar de stagehandleiding FAR voor alle regels en richtlijnen. Voor
vragen kun
je contact opnemen met de stagecoördinator via
internships_sf.beta@vu.nl.
Naam vak Periode Credits Code
Bachelorproject farmacochemie - bioanalyse (IVM) P2+3, P5+6 18EC XB_430643
Bachelorproject farmacochemie - Biomolecular Analysis P2+3, P5+6 18EC XB_430524
Bachelorproject farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430618
Bachelorproject farmacochemie - Drug Discovery & Target Finding P2+3, P5+6 18EC XB_430530
Bachelorproject farmacochemie - Drug Disposition & Safety Assessment P2+3, P5+6 18EC XB_430536
Bachelorproject farmacochemie - Synthetic Bio-Organic Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430621
Bachelorproject farmacochemie - Theoretical Biochemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430629
Bachelorproject farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling P2+3, P5+6 18EC XB_430533
Bachelorproject farmacochemie – Structural Chemical Biology P2+3, P5+6 18EC XB_0012
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430527
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Peptide Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0011
Bachelorproject Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0001
Farmaceutische Wetenschappen jaar 3 bachelorproject
Omschrijving
Verplichte keuze van maximaal 1 project uit onderstaande lijst op het
gebied van de Farmaceutische Wetenschappen. Een regulier bachelorproject
heeft een omvang van 18 EC. Studenten die deelnemen aan het Honours
programme hebben de mogelijkheid het bachelorproject uit te breiden met
6 EC (via vakcode X_HP002)).

Er geldt een ingangseis: Studenten die in periode 2 starten met hun
Bachelorproject dienen minimaal 102 EC te hebben behaald op 31 juli, en
studenten die in periode 5 hun bachelorproject aanvangen dienen minimaal
120 EC behaald te hebben op 15 februari voorafgaand aan het project.
Bovendien dienen alle eerstejaarsvakken en alle practica
behaald te zijn.

Aanmelden voor een bachelorproject kan in juni voor een project in
periode 2-3 en de periode 1 dec t/m 15 januari voor een project in
periode 5-6.
Aanmelden kan via de canvas community van het bachelorproject FAR
(https://canvas.vu.nl/enroll/X9MWXH).
Zie daar de stagehandleiding FAR voor alle regels en richtlijnen. Voor
vragen kun
je contact opnemen met de stagecoördinator via
internships_sf.beta@vu.nl.
Naam vak Periode Credits Code
Bachelorproject farmacochemie - bioanalyse (IVM) P2+3, P5+6 18EC XB_430643
Bachelorproject farmacochemie - Biomolecular Analysis P2+3, P5+6 18EC XB_430524
Bachelorproject farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430618
Bachelorproject farmacochemie - Drug Discovery & Target Finding P2+3, P5+6 18EC XB_430530
Bachelorproject farmacochemie - Drug Disposition & Safety Assessment P2+3, P5+6 18EC XB_430536
Bachelorproject farmacochemie - Synthetic Bio-Organic Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430621
Bachelorproject farmacochemie - Theoretical Biochemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430629
Bachelorproject farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling P2+3, P5+6 18EC XB_430533
Bachelorproject farmacochemie – Structural Chemical Biology P2+3, P5+6 18EC XB_0012
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430527
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Peptide Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0011
Bachelorproject Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0001
Farmaceutische Wetenschappen jaar 3 keuzevakken
Omschrijving
De keuzeruimte van 18 EC wordt ingevuld met keuzevakken.
De beoogde vakken moeten worden voorgelegd aan de examencommissie.
Onderstaande vakken zijn reeds goedgekeurd. Voor vakken die gevolgd
worden aan de Universiteit van Amsterdam (bv. bij de bacheloropleiding
Scheikunde) is een bijvakinschrijving aan de Universiteit van Amsterdam
nodig. Informatie daarover vind je via de volgende link, maar breng ook
je studieadviseur (Studieadviseur.sf.beta@vu.nl) hiervan op de hoogte,
in verband
met de toestemming van de examencommissie van de Universiteit van
Amsterdam.
http://www.uva.nl/onderwijs/overig-onderwijs/bijvakken/bijvakken.html
Naam vak Periode Credits Code
Current Topics in Analytical Chemistry Ac. Jaar (sept) 6EC X_430613
FAR externe stage Ac. Jaar (sept) 24EC XB_43007
Organometaalchemie P1 6EC X_430592
Mechanics and Thermodynamics in the Cell P2 6EC X_422589
Synthese in de natuur P2 6EC X_430610
Innovatieproject diagnostiek & gezondheid P3 6EC X_420225
Biomarkers en proteomics P4 6EC X_430591
Immunologie P4 6EC AB_470114
Oriëntatie op de M-variant P4 6EC X_400375
Pathophysiology of Heart and Circulatory System P5 6EC AB_1015
Science Communication for Researchers P5 6EC AB_470185
Current Topics in Computational Medicinal Chemistry and Toxicology P6 6EC XB_430547
Current topics in Molecular and Cellular Toxicology P6 6EC XB_0010
Epidemiology P6 6EC AB_470180
Immunology P6 6EC AB_1144
Infectieziekten: gastheer-pathogeen interacties P6 6EC AB_1174
Systems Biology and Medicine P6 6EC AB_1204
Farmaceutische Wetenschappen Honours programma
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Naam vak Periode Credits Code
%longEN% 8EC OH_EXT1
Climate Change 6EC OH_CC
God-Man-World 6EC OH_GMW
Governing Security 6EC OH_GS
Health and Psychosocial Factors in older Persons 6EC OH_HPF
How to survive 2050 6EC OH_HTS
HP UvA: Carte Blanche 6EC OH_UCB
HP UvA: creativiteit 6EC OH_UCREA
HP UvA: Learning Lab 6EC OH_ULL
Illness-Image-Metaphor: Cancer in public discourse 6EC OH_IIM
Impact of an Empire 6EC OH_IE
Labyrint 12EC OH_ULA
Life and Work 6EC OH_LAW
Masters of Suspicion (HP UvA) 6EC OH_UMS
Power and Change 6EC OH_UPC
Religion, Identity, Conflict 6EC OH_RIC
The Future Entrepreneur 6EC OH_FE
The Roman Empire 6EC OH_TRE
Theories of Consciousness 6EC OH_TOC
Brain and Behavior Semester 1 6EC OH_BAB
Honours programma FAR
Omschrijving
De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waaraan ook de Faculteit der Bètawetenschappen deelneemt. Het
Honours Programma biedt talentvolle studenten de mogelijkheid om zich
verder te verdiepen in onderwerpen van de eigen opleiding en te
verbreden in interdisciplinaire en vakoverstijgende onderwerpen. Het VU
Honours Programma bestaat uit studieonderdelen van in totaal 30
studiepunten (EC) en is verdeeld over het tweede en derde jaar van de
bacheloropleiding. Het heeft een verdiepend faculteitsdeel van 12-18 EC
en een faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.
Het Honours Programma komt bovenop het reguliere bachelor programma en
is toegankelijk voor studenten die meer uitdaging zoeken en meer kunnen
dan het reguliere programma hen biedt. Om toegelaten te worden tot het
programma moet het gemiddelde voor de vakken van het eerste jaar dan ook
minimaal een 7,5 zijn (uitzonderingen hierop zijn mogelijk). Voor het
verkrijgen van het Honours predicaat zijn nominaal studeren, d.w.z. de
bacheloropleiding afronden binnen drie jaar, en behoud van het
gemiddelde van een 7,5 gedurende het reguliere programma vereist.

Neem voor vragen contact op met de studieadviseur Farmaceutische
Wetenschappen (studieadviseur.sf.beta@vu.nl).
Naam vak Periode Credits Code
Honours uitbreiding bachelorproject Ac. Jaar (sept) 6EC X_HP002
Moleculaire principes P1+2+3 3EC X_HP430580
Identificatietechnieken P5+6 3EC X_HP435081
Moleculaire modeling voor farmacochemici P5+6 3EC X_HP435103