SG_algemeen

Filosofie

2019-2020

De bacheloropleiding Filosofie verschaft kennis en inzicht over de:

  • geschiedenis van de filosofie (o.a. vakken antieke, moderne, continentale filosofie);
  • praktische filosofie (o.a. vakken ethiek, politieke filosofie, sociale filosofie); en
  • theoretische filosofie (o.a. vakken epistemologie, wetenschapsfilosofie, philosophy of mind).


Daarnaast verwerf je als student wetenschappelijke en specifiek filosofische vaardigheden (o.a. logica en argumentatieleer).


De bacheloropleiding is als volgt opgebouwd:

Jaar 1: inleidende vakken

Jaar 2: verdiepende vakken en keuzevakken (waar de inleidende vakken worden verondersteld)

Jaar 3: minor (bij een andere opleiding), keuzevakken, en een afsluitende bachelorscriptie


Verkorte bachelor voor zij-instromers
Een student die al een hbo- of wo-diploma behaald heeft of dat gaat doen, kan op grond daarvan toestemming aan de examencommissie vragen voor deelname aan het verkorte bachelorprogramma. Hierbij wordt 60EC aan vrijstelling verleend. Meer informatie bij de studieadviseur.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands / Engels
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Honours Programma Faculteit der Geesteswetenschappen
Omschrijving
Voor de inhoud van het facultaire Honoursprogramma, zie:
https://fgw.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/honours/index.aspx

Algemene informatie over het Honoursprogramma, zie:
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-
programme/index.aspx
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Naam vak Periode Credits Code
%longEN% 8EC OH_EXT1
Climate Change 6EC OH_CC
God-Man-World 6EC OH_GMW
Governing Security 6EC OH_GS
Health and Psychosocial Factors in older Persons 6EC OH_HPF
How to survive 2050 6EC OH_HTS
HP UvA: Carte Blanche 6EC OH_UCB
HP UvA: creativiteit 6EC OH_UCREA
HP UvA: Learning Lab 6EC OH_ULL
Illness-Image-Metaphor: Cancer in public discourse 6EC OH_IIM
Impact of an Empire 6EC OH_IE
Labyrint 12EC OH_ULA
Life and Work 6EC OH_LAW
Masters of Suspicion (HP UvA) 6EC OH_UMS
Power and Change 6EC OH_UPC
Religion, Identity, Conflict 6EC OH_RIC
The Future Entrepreneur 6EC OH_FE
The Roman Empire 6EC OH_TRE
Theories of Consciousness 6EC OH_TOC
Brain and Behavior Semester 1 6EC OH_BAB
Bachelor Philosophy