Neuro- en Revalidatiepsychologie

2019-2020

Doel vak

Na deze cursus kunnen studenten:
- Een overzicht geven van de neuropsychologische aspecten van gedrag en
van de motorische problemen en hogere-functiestoornissen na een
hersenbeschadiging.
- Van enkele factoren (zoals motorische en sensorische stimulatie en/of
motorische oefening) beschrijven welke invloed deze uitoefenen op de
plasticiteit van de hersenen.
- Bij elk van de genoemde factoren interventies/onderzoeken beschrijven
en verklaren wat het effect daarvan is op de revalidatie na een
hersenbeschadiging.

Inhoud vak

In deze cursus staat de vraag centraal welk effect hersenbeschadiging
kan hebben op motorisch handelen. We hanteren hierbij een ruime
definitie van ‘motoriek’; succesvol bewegen omvat meer dan alleen het
bewegen van een ledemaat. Ook processen als aandacht, executief
functioneren, emotie, lichaamsrepresentatie, en ruimtelijke oriëntatie
zijn noodzakelijke factoren. Met andere woorden, allerlei ‘hogere’
mentale processen participeren in, en ondersteunen, selectie en
uitvoering van motorische handelingen. Aangezien deze mentale processen
ook op hun beurt kunnen zijn aangedaan tgv. hersenbeschadiging, zal dit
ook leiden tot een verminderde kwaliteit van motorisch handelen.
Typische syndromen die we zullen bespreken zijn apraxie, neglect,
aandachtsstoornissen, en zgn. ‘frontale’ syndromen.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open- eindvragen en meerkeuzevragen

Literatuur

Losse artikelen. De literatuurlijst en de Cursushandleiding worden tzt
online bekendgemaakt.

Aanbevolen voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij globaal kennis hebben van
neuroanatomie en neurofysiologie zoals bijvoorbeeld behandeld in het
boek “Neurowetenschappen, een overzicht” van Ben van Cranenburgh.

Algemene informatie

Vakcode B_NEURREVPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A. Ledebt
Examinator dr. A. Ledebt
Docenten dr. A. Ledebt
dr. J.F. Stins

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: