Geschiedenis en sociale wetenschappen

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht in het werk van grote sociologische en antropologische
denkers. Via opdrachten, mondelinge presentaties en discussie maken
studenten kennis met grote denkers op het gebied van de sociologie en de
historische antropologie zoals Emile Durkheim, Max Weber, Norbert Elias,
Pierre Bourdieu, Marvin Harris, Mary Douglas, Eric Wolf e.a. Studenten
worden gestimuleerd de begrippen die zij zich tijdens het college eigen
hebben gemaakt toe te passen in relevant historisch onderzoek.

Inhoud vak

Bestuderen van het denken van vooraanstaande (historisch-) antropologen
en sociologen.Het vak biedt studenten theoretische handvatten bij het
doen van historisch onderzoek.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsvorm

Participatie, opdrachten.

Vereiste voorkennis

ACVA.

Literatuur

M.J. de Jong, Grootmeesters van de sociologie (2011), collegedictaat,
artikelen en hoofdstukken uit werken van vooraanstaande
(historisch-)antropologen. De artikelen worden worden voor aanvang van
het college op Canvas bekendgemaakt. Zij zijn via de UBVU of online
beschikbaar.

Doelgroep

Studenten BA2 Geschiedenis.

Overige informatie

Deze module is een keuzevak in het tweede jaar.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGES202
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S.W. Verstegen
Examinator dr. S.W. Verstegen
Docenten dr. S.W. Verstegen
drs. B.F. Stuyvenberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: