Dutch Language

2019-2020

Doel vak

Het doel is de taal leren om te gebruiken, niet om alles van grammatica
of fonologie te leren (het is geen taalkunde). Het beoogde eindniveau
van je taalvaardigheid is afhankelijk van je instroomniveau. Voor Dutch
Language (for HIS) doe je één dagcursus en één avondcursus. Voor
studenten die nog geen Nederlands spreken, is het beoogde einddoel A2+.
Begin je op een hoger niveau, dan is het beoogde taalvaardigheidsniveau
ook hoger. Dit zijn de mogelijkheden, je doet dus een dag- en een
avondcursus uit dit programma:
Niveau 1: Beginner (0 > A2) (Avond: niveau 1.1 en 1.2)
Niveau 2: Halfgevorderd (A2 > B1) (Avond: niveau 2.1 en 2.2)
Niveau 3: Halfgevorderd (B1 > B1+)
Niveau 4: Gevorderd (B1+ > B2)
Niveau 5, inclusief Staatsexamentraining: Gevorderd (B2- > B2+)

Inhoud vak

In de cursus ‘Nederlands als tweede taal’ leer je snel en efficiënt in
het Nederlands communiceren aan de hand van concrete taaltaken. In de
klas werk je werk samen met andere studenten uit een boek met opdrachten
en thuis bereid je de lessen voor met het boek (teksten lezen en
schrijven) en met materiaal op een online platform. Hier vind je
oefeningen voor bijvoorbeeld woordenschat, luisteren en grammatica.
De precieze cursusinhoud (taaltaken en thema's) is afhankelijk van je
instroomniveau.

Onderwijsvorm

De cursus is interactief, het zijn taalvaardigheidslessen die je thuis
voorbereidt en waarbij je in de les veel communicatieve oefeningen doet.
Je oefent in een groep van maximaal 20 cursisten van je eigen niveau.
Eén of twee keer per week doen we ook oefeningen met uitspraak en
verstavaardigheid in ons digitale talenlab. Zelfstudie: tot 15 uur per
week. Huiswerk (lesvoorbereiding en schriftelijk huiswerk) is verplicht.
De docent biedt je tijdens de cursus persoonlijke begeleiding in de vorm
van feedback, in de klas en op de schrijfopdrachten.

Toetsvorm

Om studiepunten te krijgen voldoet de cursist aan de volgende
voorwaarden:
* Presentie: ten minste 80%,
* Verplicht huiswerk gedaan, volgens het huiswerkschema
* Geslaagd voor de eindtoetsen van twee cursusperiodes:
- Woordenschat
- Lezen,
- Schrijven
- Luisteren
- Spreken / gesprek voeren

Literatuur

We gebruiken de leerlijn van Code+; je krijgt het boek van jouw niveau
op de eerste lesdag.

Doelgroep

Je wordt geplaatst in een groep met 'gewone' VU-NT2 cursisten:
vluchtelingen, (uitwisselings)studenten, expats, et cetera

Overige informatie

Als je volgens je taalniveau beter kunt starten met een avondcursus,
overleg dit ook met je studieadviseur.

Afwijkende intekenprocedure

Aanmelden voor de module moet via de website van het VU-NT2 Office (in Engels): https://nt2.vu.nl/en/application/index.aspx. Vul daar het aanmeldformulier (application form) in. Vermeld ook op dat formulier dat je een student History and International Studies bent en verstuur het. Vragen? Mail dan naar vu-nt2@vu.nl

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGES210
Studiepunten 12 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator A. van Urk MA
Examinator drs. W. Elsing
Docenten A. van Urk MA

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: