Basiscursus Grieks 1

2019-2020

Doel vak

Eerste kennismaking met het klassieke Grieks. Door zelfstudie en
aanwezigheid bij de colleges worden kennis van het alfabet, de
woordenschat, de vormleer en de syntaxis verworven. De student kan
hulpbronnen (morfologie-overzicht, beknopt syntaxisoverzicht,
annotaties, woordenlijst, vertaling) inzetten bij het ontsluiten van
teksten.

Inhoud vak

Cursus Mouseion t/m hfdst. 20 (morfologie: meeste declinaties,
conjugaties van praesensstam, aoristusstam actief; futurum; elementaire
syntaxis,
o.a. participium en infinitivus; woordbetekenissen van de paradigmata en
de behandelde teksten).

Onderwijsvorm

Tijdens de werkcolleges worden van tevoren gemaakte oefeningen en
vertalingen besproken en wordt nieuwe stof uitgelegd.

Toetsvorm

Toetsen in week 4, 6 en 8 (elk 33,3% van eindcijfer).

Literatuur

T. Mekking en H. Oranje, Mouseion, Amsterdam 2008: VU University Press
(inclusief ondersteuning website www.mouseion.vu.nl).

Doelgroep

Studenten Oudheidwetenschappen die een specialisatie Grieks willen doen
en geen eindexamen Grieks hebben gedaan. Daarnaast is de module open
voor alle belangstellenden als keuzevak (mits zij dit vak niet op school
hebben gevolgd).

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Toelichting Canvas

Op CANVAS zal onderwijsmaterieel ter beschikking worden gesteld en
verdere informatie over het college worden verstrekt.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW104
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. mr. R.J. Allan
Examinator dr. mr. R.J. Allan
Docenten dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: