Basiscursus Latijn 1

2019-2020

Doel vak

De student kan een beperkt basisvocabulaire actief inzetten bij het
ontsluiten van teksten.
De student kan een deel van de Latijnse morfologie actief inzetten bij
het ontsluiten van teksten.
De student kan een deel van de Latijnse syntaxis actief inzetten bij het
ontsluiten van teksten.
De student kan hulpbronnen (morfologie-overzicht, beknopt
syntaxisoverzicht, annotaties, woordenlijst, vertaling) inzetten bij het
ontsluiten van teksten.
De student heeft inzicht in de extra dimensie die kennis van de brontaal
aan bronnengebruik toevoegt.
De student is in staat eenvoudige Latijnse zinnen letterlijk te
vertalen.
De student kan op alinea-niveau een eenvoudige Latijnse tekst
parafraseren.

Inhoud vak

De Basiscursus Latijn 1 biedt een gedegen kennismaking met de Latijnse
grammatica en woordenschat. De student leert een woordenlijst
(Latijn-Nederlands) uit het hoofd en oefent met het vertalen van
Latijnse zinnen. Daarbij worden syntactische en morfologische kenmerken
van de Latijnse taal stapsgewijs behandeld en geoefend tijdens college.
De nieuwe stof wordt in zelfstudie herhaald en toegepast. Ook wordt er
tijdens college ingegaan op Latijnse bronnen en de toegevoegde waarde
van het zelfstandig kunnen vertalen van deze teksten.

Onderwijsvorm

De studenten krijgen tweemaal per week een werkcollege. Het is
noodzakelijk om elk college via zelfstudie goed voor te bereiden en om
na afloop de nieuwe stof te herhalen.

Toetsvorm

mondeling tentamen in de laatste week van de periode.

Literatuur

Latinitas, cursus Latijn. Hans Oranje.
Kleine Latijnse Grammatica.
(via de docent: een woordenlijst van Babeliowsky)
aangeraden: woordenboek Latijn-Nederlands van Pinkster

Doelgroep

studenten Oudheidwetenschappen die geen eindexamen Latijn hebben gedaan
en die een basiskennis van deze taal willen en/of willen verkennen in
hoeverre ze kennis van de Latijnse Literatuur en Cultuur in hun
curriculum vanaf jaar 2 willen integreren.

Overige informatie

1. De Basiscursus Latijn is geschikt als voorbereiding op Taalverwerving
Latijn in periode 1 en 2. Bij Taalverwerving wordt uitgegaan van
eindexamenniveau Latijn. Dat niveau wordt theoretisch gehaald met de
Basiscursus Latijn 1 + 2, al ontbreekt het aan tijd om ook veel
vertaalervaring op te doen. De studenten die verder willen met Latijn
wordt aangeraden tijdens de Zomerschool Klassieken in Amsterdam de
vertaalvaardigheid te vergroten.
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW105
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.A.J. Heerink
Examinator dr. M.A.J. Heerink
Docenten dr. M.A.J. Heerink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: