Basiscursus Grieks 2

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus kunnen studenten
• basisvocabulaire actief inzetten bij het ontsluiten van teksten;
• hun kennis van morfologie en syntaxis actief inzetten bij het
ontsluiten van teksten;
• onderscheid maken tussen tekstontsluiting en interpretatie,
• en tussen een letterkundige, taalkundige en cultuur-historische
benadering van teksten;
• omgaan met verschillende typen vertalingen, met begrip voor hun
verschillende toepassingen;
• onder leiding van een docent eenvoudige tekstuele bronnen uit de
Oudheid ontsluiten en interpreteren;
• hulpbronnen (morfologie-overzicht, beknopt syntaxisoverzciht,
annotaties,woordenlijst, vertaling) inzetten bij het ontsluiten van
teksten.

Inhoud vak

Cursus Mouseion t/m hfdst. 36 (inclusief ondersteuning website
www.mouseion.vu.nl)

Onderwijsvorm

Werkcollege, 6 uur per week

Toetsvorm

• week 1-7: incidentele toetsing tijdens de module (20%)
• week 8: schriftelijke toets over behandelde stof (80%)
Voor deze module geldt dat het gemiddelde van de incidentele toetsing en
het tentamen een 5,5 of hoger moet zijn om te slagen voor de module.

Vereiste voorkennis

Basiscursus Grieks 1 (of gelijkwaardig niveau, te beoordelen door de
docent)

Literatuur

Mouseion. Cursus oud Grieks voor beginners.

Doelgroep

Studenten Oudheidwetenschappen die een specialisatie Grieks willen doen
en geen VWO-examen Grieks hebben.
De cursus staat open als keuzevak voor andere belangstellenden, mits zij
voldoen aan de ingangseis (Basiscursus Grieks 1 of vergelijkbaar niveau)
en geen VWO-examen Grieks hebben.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW108
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. de Bakker
Examinator dr. M.P. de Bakker
Docenten dr. M.P. de Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: