Basiscursus Latijn 2

2019-2020

Doel vak

Einddoel van de Basiscursus Latijn 1 en 2 samen is dat studenten na
afloop met behulp van grammatica, woordenboek en eenvoudig commentaar
Latijnse teksten op het niveau van het Centraal VWO-Examen Latijn
letterlijk kunnen vertalen én inhoudelijk op alinea-niveau kunnen
parafraseren. Dat betekent dat zij na afloop van de Basiscursus 2:
• hun kennis van basisvocabulaire, morfologie en syntaxis actief kunnen
inzetten bij het ontsluiten van teksten;
• kunnen omgaan met hulpbronnen (annotaties, woordenboek en vertaling)
en deze kunnen inzetten bij de interpretatie van teksten;
• en daarnaast inzicht hebben in de extra dimensie die kennis van de
brontaal aan bronnengebruik toevoegt en dit aan de hand van concrete
teksten kunnen illustreren.

Inhoud vak

• Behandeling van grammatica uit Latinitas hoofdstuk 7 – 16.
• Lectuur, grammaticale behandeling en interpretatie van originele
Latijnse teksten van eenvoudig tot VWO eindexamen-niveau.
• Behandeling van de taalkundige concepten die nodig zijn voor inzicht
in de grammaticale structuur van eenvoudige Latijnse zinnen.
• Oefening in de omgang met hulpbronnen (annotaties, woordenboek en
vertaling).

Onderwijsvorm

werkcollege; 2x 3 uur per week.

Toetsvorm

• twee tussentoetsen tijdens de colleges (samen 30%)
• eindtoets in week 8 over alle behandelde stof (50%) en ongeziene
vertaling (20%)

Vereiste voorkennis

Basiscursus Latijn 1 (of vergelijkbaar niveau; te toetsen door docent)

Literatuur

• H. Oranje, Latinitas. Cursus Latijn. Amsterdam: VU University Press
(ca. 45 euro)
• (toegang tot digitale versie van) H. Pinkster (red.), Woordenboek
Latijn/Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press (gedrukt ca. 50
euro)

Doelgroep

Eerstejaars studenten Oudheidwetenschappen die zich willen specialiseren
in Latijn en geen VWO-eindexamen Latijn hebben.
De cursus staat open als keuzevak voor belangstellenden uit alle
opleidingen, mits zij voldoen aan de ingangseis (Basiscursus Latijn 1
afgerond of vergelijkbaar niveau).

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW109
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. C.H.M. Kroon
Examinator prof. dr. C.H.M. Kroon
Docenten prof. dr. C.H.M. Kroon

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: