Grieks 1A

2019-2020

Doel vak

Zie Grieks en Latijn 1A

Inhoud vak

Voor de inhoud van het vak Grieks 1A, zie Grieks en Latijn 1A

Onderwijsvorm

Zie Grieks en Latijn 1A

Toetsvorm

Zie Grieks en Latijn 1A

Vereiste voorkennis

Eindexamenniveau Grieks en/of Latijn, of Basiscursus
Grieks en/of Latijn 2

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW207
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. mr. R.J. Allan
Examinator dr. mr. R.J. Allan
Docenten dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: