Antieke filosofie

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze collegereeks is het verwerven van kritische kennis van
de antieke filosofie. Dat wil zeggen dat je na dit college in staat bent
(1) met kennis van de behandelde thema's, (2) een aantal (antiek-)
filosofische kernbegrippen en (3) primaire bronnen in vertaling, (4) in
eigen woorden de ontwikkeling van de antieke filosofie in hoofdlijnen te
beschrijven.

Inhoud vak

Dit college bestrijkt de Griekse en Romeinse filosofie van de 6e eeuw
v.Chr. tot de 7e eeuw n.Chr., en beoogt een thematische inleiding te
zijn in het gedachtegoed van de Voorsocratici, Sofisten, Socrates,
Plato, Aristoteles, Hellenistische denkers, Neoplatonisten en
Joods-christelijke denkers. De voornaamste te behandelen thema's zijn
natuurfilosofie, kenleer en zijnsleer en praktische filosofie. Deze
thema’s zullen aan de hand van primaire teksten (in vertaling) besproken
worden.

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege en werkcollege. Studenten GLTC lezen teksten
deels in brontaal.

Toetsvorm

Schrijfopdrachten (20%), schriftelijk tentamen (80%)

Literatuur

Handboek Griekse en Romeinse filosofie, onder redactie van K.A. Algra,
F.A.J. de Haas, J.M. van Ophuijsen en C.G. Steel. Uitgave 5, augustus
2006 (niet in de handel, wordt via Canvas beschikbaar gesteld) en reader
Antieke Filosofie

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor eerstejaars GLTC en Oudheidwetenschappen,
maar is ook toegankelijk voor studenten van andere studierichtingen.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAXGO101
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M. Martijn
Examinator prof. dr. M. Martijn
Docenten prof. dr. M. Martijn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: