Bachelorstage Economische en Sociale Geschiedenis

2019-2020

Doel vak

Oriëntatie op het beroepsleven, kennismaking met bedrijfsleven en
overheidsinstellingen of particuliere instellingen, inzicht in bijdrage
die een letterenstudent kan leveren aan de samenleving.

Inhoud vak

Een stage is dé manier om de kennis en vaardigheden die je tot nu toe
hebt opgedaan tijdens je studie in praktijk te brengen, en alvast een
idee te krijgen van wat je na je studie wilt gaan doen. Je kunt een
stageplaats regelen door te reageren op aangeboden stageplaatsen, of
door zelf contact op te nemen met een bedrijf of een wetenschappelijke,
of culturele instelling. Voorafgaand aan een stage dient in samenwerking
met de stagementor (begeleider van het bedrijf/instelling) een
stagevoorstel en een stageplan opgesteld te worden. Het voorstel moet
worden goedgekeurd door de stage-coördinator en de examencommissie, het
stageplan door de stagebegeleider (dat kan de stage-coördinator zijn, of
een andere begeleidende docent).

Onderwijsvorm

Stage bij een bedrijf of historisch instituut

Toetsvorm

Stageverslag.

Doelgroep

Alle studenten Geschiedenis.

Overige informatie

Neem contact op met stagecoördinator
s.w.verstegen@vu.nl.

Algemene informatie

Vakcode L_GEBAGESSTA
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S.W. Verstegen
Examinator dr. S.W. Verstegen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: