Minor basiscursus Spaans 2

2019-2020

Doel vak

Het vak brengt de studenten een basiskennis bij van de Spaanse taal op
iets gevorderd niveau. Studenten zijn in staat de benodigde grammatica,
woordenschat en socioculturele kennis op iets gevorderd niveau toe te
passen om een communicatief doel te bereiken. Studenten bereiken actieve
taalvaardigheid op niveau A2, passieve taalvaardigheid op niveau B1
van het CEFR. De studenten kunnen zinnen en regelmatig voorkomende
uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang
(bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, woon- en
werkomgeving). De studenten kunnen communiceren in simpele en alledaagse
taken die een
eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse
kwesties vereisen. De studenten kunnen in eenvoudige bewoordingen
aspecten van de eigen
achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van
diverse behoeften beschrijven.

Inhoud vak

Aan de hand van de communicatieve methode Aula Internacional 2 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen.

Onderwijsvorm

2 werkcolleges van 90 minuten per groep per week.

Toetsvorm

Schriftelijke toets.

Vereiste voorkennis

Minor basiscursus Spaans 1 met succes afgerond

Literatuur

Corpas, Jaime et al. Aula Internacional 2. Uitgeverij Talenland

Doelgroep

Minor studenten.

Overige informatie

Voor deze module geldt een verplichte aanwezigheid. Minor basiscursus
Spaans 2 (L_HABAALG004) wordt gegeven in periode 2.

Algemene informatie

Vakcode L_HABAALG004
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. P.G. Kingma
Examinator drs. P.G. Kingma
Docenten drs. P.G. Kingma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: