Minor structuur van het Spaans

2019-2020

Doel vak

Een nieuwe taal leren betekent ook de structuur van de taal leren
kennen. In`dit vak gaat de student de Spaanse taal bekijken vanuit
verschillende perspectieven om meer inzicht te krijgen in deze taal.
Aan het eind van deze cursus:
- heeft de student meer inzicht in Spaanse morfologie, syntaxis,
fonologie, fonetiek en taalvariatie.
- kan de student aangeven hoe de structuur van de Spaanse taal verschilt
van die van de Nederlandse taal.
- kan de student de geleerde inzichten gebruiken om de Spaanse taal
beter te gebruiken, sneller onder de knie te krijgen en meer specifiek
zijn/haar uitspraak van het Spaans in kaart te brengen en te verbeteren.

Inhoud vak

Tijdens deze cursus doe je basiskennis op over verschillende aspecten
van de Spaanse taal: woord- en zinsconstructies (morfologie en
syntaxis), uitspraak (fonologie en fonetiek), taalvariatie en vooral ook
de verschillen die er bestaan tussen het Nederlands en het Spaans.
Daarmee krijg je meer inzicht in de Spaanse taal, wat je helpt bij de
taalvaardigheidsvakken Spaans.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 uur per week)

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Doelgroep

Minor Spaans studenten

Algemene informatie

Vakcode L_HABASPA108
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator B.A. van Osch MA
Examinator B.A. van Osch MA
Docenten B.A. van Osch MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: