Taal in het Spaanstalig gebied

2019-2020

Doel vak

Kennis opdoen over de geschiedenis van het Spaanstalig gebied (Spanje,
Latijns Amerika) en over aspecten van de wordingsgeschiedenis van de
Spaanse taal, zoals bijvoorbeeld de invloeden van andere talen op het
Spaans zowel in Spanje als in Latijns Amerika. Kennis opdoen over de
positie van andere talen binnen Spanje: Catalaans, Baskisch, Gallicisch,
met daaran gerelateerd: kennis opdoen over de Autonomías. Kennis opdoen
over alledaagse culturele verschijnselen in met name Spanje.

Inhoud vak

Geografie van Spanje, geschiedenis van Spanje, geografie van Latijns
Amerika, beknopte geschiedenis van Latijns Amerika en iets over
historische grammatica van het Spaans, cultuur van met name Spanje.
Expansie van het Spaans op het Iberisch Schiereiland, het Spaans in
Amerika, de positie van het Catalaans, Baskisch en Gallicisch en de
politieke consequenties van die positie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 keer per week, 90 minuten).

Toetsvorm

Schriftelijke toets.

Literatuur

Schroten, Jan: Variaties en grenzen van het Spaans. Bussum: Coutinho
(2005), ISBN: 90 6283 480 9.

Doelgroep

Studenten die de minor Spaans volgen.

Algemene informatie

Vakcode L_HABASPA113
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. P.G. Kingma
Examinator drs. P.G. Kingma
Docenten drs. P.G. Kingma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: